Nieuws van leden

Bestuurder Remco Bakker vertrekt bij de Raphaëlstichting

05 maart 2021

Remco Bakker, voorzitter raad van bestuur van de Raphaëlstichting, gaat na negen jaar met hart en ziel verbonden te zijn geweest aan de stichting, een nieuwe uitdaging aan bij het Centrum Indicatiestelling zorg (CIZ). Per 1 mei zal hij bij het CIZ aantreden als lid raad van bestuur.

Remco Bakker

Remco heeft als bestuurder veel betekend voor de Raphaëlstichting. Met zijn wortels stevig in de antroposofische zorg heeft hij met veel aandacht voor cliënten, verwanten en medewerkers de organisatie bestuurd. Onder zijn bestuur kregen twee leidende meerjarenvernieuwings-bewegingen vorm: ‘Open de Ruimte’ en later ‘Luisteren… en doen!’.

Vanuit aandacht luisteren

Deze programma’s waren weliswaar van de organisatie en haar cliënten, maar sloten volledig aan op Remco's eigen drijfveren. Vanuit aandacht luisteren naar wat de ander echt beweegt, gezien worden, volwaardig meedoen, je kunnen ontwikkelen en op zoek naar nieuwe dienende vormen van zorg en samenwerking. Doel van deze inzet is om met de relevante belanghebbenden een samengedragen verantwoordelijkheid aan te gaan bij de opgaven waar de cliënt, de medewerker en ook de stichting voor staat.

Verbinding

Dit kenmerkt Remco als bestuurder, maar ook als persoon: hij is altijd op zoek naar de verbinding. De raad van toezicht betreurt dan ook het vertrek van Remco. 'We zijn Remco dankbaar voor alle jaren die hij zich met hart en ziel voor de Raphaëlstichting heeft ingezet. Onder zijn leiding is de Raphaëlstichting verder gegroeid als professionele zorgorganisatie op antroposofische grondslag. We wensen hem heel veel succes in zijn nieuwe functie bij het CIZ.'

Opvolging

De komende periode zal de raad van toezicht zich beraden op en communiceren over de opvolging van Remco Bakker. Met zittend bestuurder Annemarie Zuidweg is de continuïteit van de raad van bestuur geborgd; daarnaast treedt op korte termijn Bas Holvast aan als interim-medebestuurder.

Raphaëlstichting

De Raphaëlstichting biedt zorg en begeleiding aan kinderen, jeugdigen, volwassenen en ouderen met een beperking op lichamelijk of psychisch gebied. Zij wil het voor cliënten en medewerkers mogelijk maken zich naar lichaam, ziel en geest te ontplooien, al naargelang de leeftijdsfase. Zij tracht de individuele ontwikkeling te versterken vanuit een sociale samenhang, die bouwt op het streven naar zingeving. Hierbij hoort een breed gedragen cultuur om cliënten en medewerkers het vertrouwen en de ruimte te geven om zich te ontplooien en om initiatieven te nemen. De Raphaëlstichting is als zorgaanbieder actief in de verstandelijk gehandicaptenzorg, de verpleeghuiszorg en de poliklinische psychiatrie. De organisatie is werkzaam in Noord- en Zuid-Holland.

Redactie VGN

Deze pagina is een onderdeel van: