Nieuws van leden

Bovenregionale samenwerking cohortverzorging

30 april 2020

Aveleijn, De Twentse Zorgcentra, Estinea, InteraktContour en De Lichtenvoorde hebben bovenregionale samenwerkingsafspraken gemaakt. Deze zorgorganisaties stellen sinds eind april locaties open voor cohortverzorging voor coronapatienten met hersenletsel, of een verstandelijke, lichamelijke beperking in de regio Twente en Oost-Achterhoek.

De organisaties hebben gezamenlijk criteria geformuleerd om te bepalen wie of waarom iemand in aanmerking komt voor bovenregionale cohortverzorging. Deze verzorging is in eerste instantie voor cliënten van de hierboven genoemde zorgorganisaties. Indien noodzakelijk kunnen ook coronapatiënten van andere organisaties in de regio’s Twente en Oost Achterhoek verwezen worden door de huisarts naar deze bovenregionale cohort locaties.

Medische ondersteuning

Sinds 20 april 2020 zijn de locaties de Schalm van De Twentse Zorgcentra, en de Klokkenbelt van InteraktContour in Almelo operationeel. Ook gebouw Akkerstaf in Enschede van Aveleijn en in Halle, een locatie van De Lichtenvoorde, zijn ingericht voor cohortverzorging. De medische verantwoordelijkheid ligt bij het artsenteam van de betreffende zorgorganisaties. Als er geen eigen artsenteam beschikbaar is, werken de locaties met één huisarts per locatie.

Samenwerking

Annamiek van Dalen, raad van bestuur De Twentse Zorgcentra vertelt: ‘Sterk aan deze bovenregionale samenwerking is dat we met een aantal zorgaanbieders afspraken hebben gemaakt over het beschikbaar stellen van cohortverzorgafdelingen. Het is een besluit dat we voor de veiligheid van cliënten en medewerkers hebben moeten nemen. Het spreekt voor zich dat iedere organisatie zich maximaal inzet voor de best mogelijke zorg voor de cliënten en dat medewerkers hierin zo goed mogelijk begeleid en gesteund worden.'

Deze pagina is een onderdeel van:

Thema: