Nieuws van leden

Carola Ubink nieuwe directeur 's Heeren Loo Oost-Nederland

31 maart 2022

's Heeren Loo heeft Carola Ubink (51) aangetrokken als regiodirecteur Oost-Nederland. Ze begint op 1 april. Carola is de laatste zeven jaar werkzaam geweest als directeur in de ouderenzorg, waarvan de laatste twee jaar bij de Zorggroep Apeldoorn.

Nieuwe directeur Oost 's Heeren Loo
Carola Ubink. Foto van 's Heeren Loo

Hart voor de zorg

Carola komt oorspronkelijk uit de medische wetenschap, waar zij gepromoveerd is op het gebied van klinische genetica. Ook heeft zij een aantal jaren gewerkt als innovatiemanager in de zorg. Carola heeft zich vanuit de medisch wetenschappelijke achtergrond ontwikkeld tot een bedrijfs- en organisatiekundig leider met een strategische blik, verbindende manier van werken en met hart voor de zorg. Verder is Carola actief in het landelijk en regionaal bestuur van vrijwilligersorganisatie EuropaKinderhulp. Deze organisatie zorgt ervoor dat kinderen die normaal niet op vakantie kunnen, toch vakantie kunnen vieren bij gastgezinnen thuis.

Veel kennis en kunde

Carola: ''s Heeren Loo is een grote organisatie, wat maakt dat er veel kennis en kunde is. Mooi om van daaruit een bijdrage te mogen leveren aan een goed leven voor mensen met een beperking. Ik kijk er naar uit om dit samen te doen, met de cliënten, de verwanten en de medewerkers.'

Over ’s Heeren Loo

's Heeren Loo biedt in het hele land zorgbegeleiding, ondersteuning en behandeling van mensen met een verstandelijke beperking. Dat doen ze met 17.000 medewerkers voor 14.000 cliënten. Via een landelijk netwerk van poliklinieken behandelen ze nog eens ruim 3.000 extramurale cliënten.

Expertisecentrum 

's Heeren Loo investeert tevens in initiatieven die bijdragen aan de emancipatie en participatie van cliënten, waaronder de Academie voor Zelfstandigheid en het Expertisecentrum Advisium. Aan het expertisecentrum zijn ruim duizend medische, paramedische en gedrags­wetenschappelijke specialisten verbonden. Met 130 jaar aan kennis en ervaring uit de praktijk en de nieuwste inzichten uit wetenschappelijk onderzoek en innovaties helpen ze mensen verder.

www.sheerenloo.nl