Nieuws van leden

Eerste 12 verpleegkundigen studeren af bij MaasZorgWerkt

15 mei 2024

‘Ongelooflijk trots ben ik op deze eerste groep van 12 afstudeerders van deze bijzondere opleiding tot verpleegkundige niveau-4. Het is een pittige studie die ze na drie jaar met succes hebben afgerond. Daarnaast vind ik het geweldig dat drie regionale zorgaanbieders uit verschillende sectoren zo hun krachten hebben gebundeld om zorgtalent te vinden en te behouden voor nu en in de toekomst. MaasZorgWerkt echt!’

MaasZorgWerkt

‘Deze opleiding is een verrijking voor de zorg’

Miranda van Haren is projectleider van MaasZorgWerkt, het samenwerkingsverband van Dichterbij (zorg voor mensen met een verstandelijke beperking), Pantein (ouderenzorg) en GGZ Oost-Brabant (geestelijke gezondheidszorg) dat het initiatief voor deze bijzondere opleiding tot verpleegkundige heeft genomen. Ze vervolgt: ‘De studenten hebben een unieke opleiding afgerond. Ze kunnen nu aan de slag bij een van bovengenoemde organisaties. Dit is een van de oplossingen voor het tekort aan medewerkers. En, iedereen vindt het een verrijking voor de zorg. Deze verpleegkundigen hebben geleerd om breder te kijken, iets wat hard nodig is om de beste zorg te verlenen.’

Unieke opleiding

De opleiding is uniek in zorgland. De studenten hebben een baangarantie, krijgen meteen salaris en doen ervaring op in drie verschillende werkgebieden. Miranda licht toe: ‘Dat veranderen van werkplek is voor hen een extra uitdaging. Ze komen steeds in een andere groep, in een andere organisatie, krijgen andere collega’s en een ander type cliënten. Maar het verruimt ook hun blik omdat ze vanuit meerdere invalshoeken naar het werk leren kijken. Het leerproces versnelt daardoor ook. De studenten beoordelen de opleiding dan ook als heel goed. Ze zien de samenwerking tussen de verschillende instellingen als meerwaarde. Ik kan het alleen maar beamen, het geeft het vak een enorme boost.’

Samen kun je meer, veel meer

Op dit moment zijn er van de opleiding nog twee leerjaren van 12 studenten elk in volle gang, voor een nieuwe start worden nu studenten geworven. Miranda: ‘Onze opleiding slaat aan - er waren voor de eerste lichting bijna 100 sollicitanten. Het laat zien dat samenwerken tussen zorgorganisaties loont. Dat horen we ook terug van de deelnemers. En een extra compliment voor deze eerste groep gediplomeerden; we hebben de opleiding echt met elkaar ontwikkeld. Hun ervaringen hebben we natuurlijk meegenomen.’

Redactie VGN