Nieuws van leden

S&L Zorg maakt flinke slag op het gebied van verpleegkundige zorg

08 juni 2023

De zorgvraag van bewoners met een verstandelijke beperking bij S&L Zorg wordt steeds complexer. De reden? Bewoners worden ouder en steeds meer mensen met een uitdagende zorgvraag weten de weg te vinden naar deze gespecialiseerde zorgorganisatie. Reden genoeg voor de organisatie om de verpleegkundige zorg nog verder door te ontwikkelen.

Ambulant verpleegkundige
Ambulant verpleegkundige Iris Tange-Van den Berg aan het werk. Fotograaf Koen Mol

Meer behoefte aan verpleegkundige zorg

Altijd kwalitatief verpleegkundige zorg in huis, dat was het uitgangspunt. ‘Bij S&L Zorg hebben we met name agogisch geschoolde medewerkers in dienst, zij mogen vaak geen complexe verpleegkundige handelingen uitvoeren. Dit terwijl de zorgvraag van onze bewoners steeds complexer wordt. We merkten dat er meer behoefte is aan verpleegkundige zorg, zodat medische problemen vroegtijdig gesignaleerd worden’, legt Femke Raaijmakers, assistent zorgmanager bij S&L Zorg, uit.

Project verbeteren verpleegkundige zorg

Raaijmakers was één van de aanjagers van het project verbeteren verpleegkundige zorg bij S&L Zorg. ‘Het project kent drie onderdelen. Allereerst het ambulant verpleegkundig team dat is opgezet voor de avonden, weekenden en feestdagen, ten tweede de training signaleren verpleegkundige zorg voor alle zorgmedewerkers en ten slotte het kenmerken van twee van onze woningen als complex zorgintensief. Op die woningen zagen we namelijk dat de zorg echt anders is en meer handelingen behoeft. De medewerkers op die woningen doen het al super goed, maar toch vonden we dat wij ze specifieker mochten opleiden voor de zorgvraag die er ligt en dat zij ook financieel anders gewaardeerd moesten worden. Ze vallen nu in een hogere functieschaal en hebben allemaal de leergang complex zorgintensief moeten volgen. Inmiddels is iedereen daar ook voor geslaagd’, aldus Raaijmakers.

Ambulant verpleegkundig team

In juli 2022 is het ambulant verpleegkundig team, als pilot, gestart binnen S&L Zorg. “Het team bestaat uit tien verpleegkundigen. Zij werken buiten de kantoortijden van de medische dienst, tot 22.00 uur, en zijn zeven dagen per week voor alle locaties van S&L Zorg inzetbaar voor verpleegkundige vragen en voorbehouden handelingen.’ Met de inzet van het ambulant verpleegkundig team zorgt S&L Zorg ervoor dat er altijd kwalitatieve verpleegkundige zorg in de buurt is. ‘Een groot succes, want S&L Zorg heeft recent besloten dat het ambulant verpleegkundig team, naar aanleiding van de positieve resultaten, verder gaat binnen S&L Zorg. Daar zijn we echt ontzettend blij mee!’, aldus Raaijmakers.

‘Met de inzet van het ambulant verpleegkundig team zorgt S&L Zorg ervoor dat er altijd kwalitatieve verpleegkundige zorg in de buurt is.’

Minder afhankelijk van externe partijen

Werd er voorheen dan helemaal geen verpleegkundige zorg geboden? ‘Gelukkig wel, alleen hiervoor schakelden we vaker de Thuiszorg West-Brabant en de huisartsenpost in’, stelt Raaijmakers gerust. Inmiddels hoeft de organisatie dat veel minder vaak te doen, wat ook prettig is voor de huisartsenpost. ‘We ontlasten de huisartsenpost hier ontzettend mee aangezien we nu veel minder van ze vragen dan voorheen.’

Medewerker Iris Tange - van den Berg, één van de leden van het ambulant verpleegkundig team van S&L Zorg, merkt dat er sinds de komst van het team veel tijd wordt bespaard: ‘Als ik opgeroepen wordt, omdat een bewoner bijvoorbeeld al urenlang niet heeft kunnen plassen, ga ik naar de woning, maak ik een scan van de blaas en weet ik of iemand gekatheteriseerd moet worden. Ik bel dan naar de huisartsenpost om de uitkomst van de bladderscan te delen. Zij geven mij dan toestemming om dit te doen. Voorheen moesten we eerst wachten tot de huisartsenpost langskwam, vervolgens moesten er materialen geregeld worden en vaak moest ook nog de thuiszorgorganisatie gebeld worden om die handeling uit te komen voeren. We besparen dus echt heel veel tijd, wat wel zo fijn is voor de bewoner’, legt de ambulant verpleegkundige uit.

S&L Zorg

Met bijna 800 medewerkers en ruim 250 vrijwilligers biedt S&L Zorg meer dan 380 bewoners dagelijks uitstekende zorg. Naast diverse woningen in de wijken in de regio heeft S&L Zorg twee unieke zorgwijken. In Roosendaal is dat Sterrebos, een wijk als elke andere wijk, waar mensen met een verstandelijke beperking bij elkaar wonen. In Bergen op Zoom wonen mensen in hun ‘eigen’ Lambertijnenhof.