Nieuws van leden

Frion maakt enorme omslag in diensten voor rust in roosters

05 december 2022

Zo veel mogelijk 8-uursdiensten en een vast jaarrooster, zodat ruim van tevoren bekend is wanneer je werkt. Frion maakt een enorme omslag in de dienstroosters van haar personeel om meer regelmaat, rust en voorspelbaarheid te creëren. Dat biedt veel voordelen voor medewerkers zelf en voor het terugdringen van het personeelstekort. Bovendien zien cliënten zo meer een vertrouwd gezicht en dat voorkomt ontregeling.

Frion

Het heeft effect

‘Ik zeg niet dat het makkelijk is’, vertelt bestuurder Hugo Broekman. ‘Zo nu en dan vraagt het best wel wat aanpassingsvermogen. Toch kan ik nu al zeggen dat het z’n effect heeft. Een flink aantal collega’s kon niet wachten tot het zo ver was. Eindelijk niet meer terug hoeven komen voor een paar uurtjes.’

Drie fte extra

‘We merken ook meteen dat mensen graag meer weer willen werken. Je pakt er makkelijk een paar uurtjes bij als het op dezelfde dag is’. De beweging naar de 8-uursdiensten heeft Frion nu al drie fte aan extra uren van eigen medewerkers opgeleverd. Voor die ruim 100 uren hebben we dus geen vacature en hoeven we geen inval te regelen. We verwachten dat meer mensen extra uren willen werken, omdat we nog midden in de beweging zitten. Als mensen zien dat dit loopt, ontstaat er ook weer ruimte thuis en dat biedt vaak mogelijkheden.’

Geven en nemen

‘Maar het schuurt ook. Zo is combinatie gewenst van het werken op de woningen en met  dagbesteding om 8-uursdiensten te creëren. Dat is anders dan medewerkers gewend zijn. We zijn met elkaar in gesprek waar het zowel van de werkgever als van de werknemer geven en nemen is. We vullen het met elkaar in om het samen beter te doen.

Wij zitten nog midden in de beweging, maar ik ben ervan overtuigd dat we hiermee voor de zorgmedewerkers een flinke slag slaan. Veel van de sollicitanten én ook veel van de collega’s willen graag meer werken of een (bijna) volledige baan met een fatsoenlijk salaris, zonder versnipperde diensten. Op deze manier kunnen we dat bieden. Het geeft medewerkers rust, maar ook onze cliënten!’

Welke beweging maakt Frion?

Frion wil voor haar medewerkers plezier in het werk met een goed rooster en een fatsoenlijk salaris. Dat is de reden dat Frion toewerkt naar een jaarrooster. Zelfs vervanging bij onvoorziene zaken of verzuim maken we deels planbaar, omdat we dit inrichten en organiseren. Op deze wijze ontstaat er rust en regelmaat en wordt je recht om niet bereikbaar te zijn, beter beschermd.

Geen korte diensten

‘Het draaien van 8-uursdiensten zijn het uitgangspunt om tot een jaarrooster te komen. Kleine of korte diensten wil Frion eigenlijk niet meer. Die kunnen alleen nog incidenteel bestaan, want daarmee vullen we geen grote contracten. Eventueel kan een 8-uursdienst geknipt worden in twee diensten van vier uur. Hiermee zorgen we ook voor meer herkenbare gezichten voor onze cliënten.

Daarmee kunnen we voldoen aan de wens van veel (nieuwe) collega’s die graag meer uren willen werken, maar daar niet elke dag voor terug willen komen. Om te komen tot een passend rooster geven medewerkers hun voorkeuren aan. Dit gaat zowel over werk- en vrije dagen, maar ook over hoe je wilt werken; op een vast team, of juist meer flexibel. Medewerkers kiezen wat past bij hun levensfase, hun leefsituatie en waar de medewerker plezier aan beleeft.’

Frion startte na de zomervakantie met deze beweging en is nog volop in gesprek met de medewerkers. Het is nog niet zo dat iedereen nu het rooster voor komend jaar duidelijk heeft, maar voor de meeste teams is dat al wel duidelijk.

Over Frion

Zorgaanbieder Frion, zorg die jou ziet, biedt in Noordwest-Overijssel professionele ondersteuning aan bijna 1.000 mensen met een verstandelijke beperking bij alle facetten van het leven en in elke levenswijze. Zij wonen, logeren of krijgen buitenschoolse opvang bij Frion. Ze krijgen begeleiding in eigen huis of in de klas, volgen dagbesteding en werken bij Frion. Achter hen staan 1.000 professionals. Frion is actief in Zwolle, Steenwijk, Zwartsluis en Hasselt.