Nieuws van leden

Handreiking over zelfredzaamheid in het dagelijks leven voor mensen met een lichamelijke beperking

10 november 2022

Academy Het Dorp deed dit jaar onderzoek naar de betekenis van zelfredzaamheid voor mensen met een lichamelijke beperking. De resultaten zijn gebundeld in de handreiking ‘Zelfredzaamheid in alledaagse dingen - Handreiking over hulpvragen, hulpmiddelen en zorgtechnologie voor cliënten, naasten en zorgprofessionals’.

Handreiking zelfredzaamheid

Doel handreiking

De handreiking heeft als doel om cliënten, zorgverleners, verwanten en iedereen die met het onderwerp zelfredzaamheid aan de slag wil gaan te inspireren. De handreiking is gemaakt in nauwe samenwerking met ervaringsdeskundigen. Bekijk het verhaal van Tim Kroesbergen over zijn zelfredzaamheid.

Zelfredzaamheid, wat is dat eigenlijk?

Zelfredzaamheid is een veelgebruikt en veelbesproken begrip in de langdurende zorg. Al snel denk je bij zelfredzaamheid aan ‘zelf doen’, en terecht. Maar het onderzoek wijst uit dat zelfredzaamheid meer is dan dat. Het gaat ook om zelf kunnen (mee-)beslissen, volwaardig mee kunnen doen aan de samenleving en bovenal ruimte hebben om hierin jezelf te kunnen zijn en uiten. In de handreiking is te lezen hoe zelfredzaamheid bestaat uit deze vier dimensies, en hoe die in dagelijkse situaties aan bod komen. Ook is hierin aandacht voor hulpmiddelen en zorgtechnologie.

Praten over zelfredzaamheid

Zorg en hulp bieden is voor zorgverleners en verwanten vanzelfsprekend, veel gaat haast op routine. De keerzijde hiervan is dat dingen al snel blijven gaan zoals ze gaan. Als cliënt kun je je bovendien bezwaard voelen, als je aangeeft hoe je het anders zou willen. Juist daarom is het gesprek over zelfredzaamheid zo belangrijk. Bijvoorbeeld hoe een bepaalde handeling fijner kan verlopen, of bij welke situatie een hulpmiddel of zorgtechnologie zou kunnen helpen. De handreiking geeft praktische tips hoe je zo’n gesprek aan kunt gaan en welke vragen je elkaar kan stellen.

Voor wie is de handreiking?

Of je nu cliënt, zorgverlener, verwant, of iemand anders bent die met het onderwerp zelfredzaamheid aan de slag wil gaan, de handreiking ‘Zelfredzaamheid in alledaagse dingen’ biedt hiervoor een goede basis. Download de handreiking

De totstandkoming van deze handreiking is gefinancierd door het ZonMw-programma Langdurige Zorg en Ondersteuning