Hartekampgroep ontmoet Hartenberg

In het kader van haar Toekomstplan “Er Op Uit” bezocht De Hartekampgroep de Hartenberg, zorgpark van ’s Heeren Loo in Wekerom.

Hartenberg, zorgpark van ’s Heeren Loo in Wekerom.

Onderzoek

Het doel was om te onderzoeken hoe een zorgpark innoveert en gelijktijdig meer in verbinding kan komen met de samenleving. In drie sub-delegaties zijn: huisvesting, innovatie & zorgtechnologie en dagbesteding verkend. 

Meerwaarde

Het bezoek leverde meerwaarde op voor beide partijen. Over en weer zijn kennis en ideeën uitgewisseld. Er was veel enthousiasme en er zijn afspraken gemaakt voor een vervolg. Naast van elkaar leren was er ook de ontdekking dat er veel overeenkomsten zijn en dat het zo fijn is dit te ontdekken en collegiaal uit te kunnen wisselen. 

Filmpje

In het filmpje geven Marlijn Lenselink, bestuurder van De Hartekampgroep, Tika Marantika, projectleider dagbesteding van De Hartekampgroep en Rick Lukassen beleidsmedewerker van ’s Heeren Loo hiervan een impressie.

Deze pagina is een onderdeel van