Nieuws van leden

Hoe Anne-Loes haar stem kreeg

19 augustus 2021

‘Hoe Anne-Loes haar stem kreeg’ is een korte film over Anne-Loes (32 jaar). De film is opgenomen bij zorgaanbieder Amerpoort op locatie Vosseveld in Soest. In de film is te zien hoe Anne-Loes door technologische ondersteuning haar uitdrukkingsvermogen terugkrijgt.

Anne-Loes heeft niet aangeboren hersenletsel (NAH) en woont sinds zeven jaar op locatie Vosseveld in Soest. Als klein meisje van 2,5 jaar kwam ze met haar driewielertje in de vijver terecht en sindsdien heeft ze een ernstige verstandelijke meervoudige beperking.

Aan de slag

Toen ze bij Amerpoort kwam wonen ging het niet goed met haar. Ze huilde veel, was somber, at niet meer, kon zich niet uiten en trok zich terug. Het team van Vosseveld ging aan de slag en onderzocht samen met haar moeder wat ze voor haar kon doen. Nu gaat het veel beter met Anne-Loes. Ze zit nog steeds gevangen in haar lijf en heeft veel lichamelijke zorg nodig, maar ze heeft letterlijk een stem gekregen met een nieuwe spraakcomputer via oogbewegingen.

Breder zorgaanbod

“Het verhaal van Anne-Loes is een persoonlijk verhaal, maar de film brengt ook mooi in beeld hoe we (groeps)meerzorg inzetten bij Amerpoort”. Gedragsdeskundige Renate Hilgers: “Meerzorg geeft ons extra budget om bewoners een breder zorgaanbod te bieden, zodat ze een betere kwaliteit van leven hebben. Dankzij meerzorg kunnen we meer begeleiders inzetten om bewoners op een goede manier te begeleiden en te verzorgen. Ook heeft bijvoorbeeld de logopediste meer uren en kan daardoor meer ondersteuning aan meer cliënten bieden. Zonder meerzorg zouden we Anne-Loes en haar medebewoners deze brede zorg simpelweg niet kunnen bieden.”

Meest nodig

“Het voordeel van groepsmeerzorg is ook dat je het kunt inzetten voor de cliënt die het op dat moment het meest nodig heeft”, vertelt Renate. “Daarnaast kan het ingezet worden voor bijvoorbeeld deskundigheidsbevordering.” Vosseveld is sinds 2018 een van de eerste locaties die groepsmeerzorg inzet voor de doelgroep cliënten met ernstige verstandelijke meervoudige beperking.

Wat er wel kan

De film geeft volgens Renate ook een goed inkijkje hoe mooi werken in de gehandicaptenzorg is en wat we met deze doelgroep kunnen bereiken. “In de film zie je dat we naar Anne-Loes kijken als mens en hoe we haar verder kunnen helpen, ondanks al haar beperkingen. Dat we verder kijken dan de beperking en zoeken naar mogelijkheden, naar wat er wel kan. Ook zie je hoe we samenwerken als multidisciplinair team, samen met haar moeder.”

De film en dit artikel zijn ook te vinden op de website van Amerpoort.

Redactie VGN

Deze pagina is een onderdeel van: