Nieuws van leden

Ipse de Bruggen investeert in nieuwbouw, renovatie en verduurzaming

Leestijd: 3 minuten
30 november 2021

De Europese Investeringsbank (EIB) leent 100 miljoen euro aan zorgorganisatie Ipse de Bruggen voor mensen met een verstandelijke beperking. Samen met financiering uit eigen middelen investeert Ipse de Bruggen in de periode 2020 – 2029 ruim 250 miljoen in haar vastgoed. Deze investeringen gaan naar nieuwbouw, renovatie en verduurzaming.

Andrea van Steensel

Het merendeel van deze investeringen (€167 miljoen) vindt plaats in de periode 2020-2025 en is zowel gerelateerd aan de drie landgoedterreinen van Ipse de Bruggen als aan de locaties in de wijk. Daarnaast wordt er over de gehele breedte van het vastgoedbezit geïnvesteerd in duurzaamheid. 

Passende huisvesting voor komende jaren

‘’We zien dat de wens van cliënten verandert. Denk hierbij aan een eigen badkamer voor de cliënt of een eigen keuken. Gevolg is leegstand van oude kamers en dat kost geld. Daarnaast heeft Ipse de Bruggen steeds meer cliënten die intensieve begeleiding nodig hebben. Niet alle locaties zijn hiervoor geschikt. En tot slot zijn er ook woonlocaties die onderhoudstechnisch aan vervanging toe zijn. Deze oorzaken leiden tot druk op het juiste gebruik van onze zorglocaties. De investering zorgt ervoor dat we een programma kunnen neerzetten voor cliënten van Ipse de Bruggen dat enorm bijdraagt aan ons streven naar passende huisvesting op ieder moment voor de komende jaren. Daarnaast zorgt het ook nog eens voor een verbeterde werkomgeving voor onze medewerkers’’, aldus Andrea van Steensel, lid raad van bestuur. ”Ook is voor ons vastgoed de energietransitie van belang. Zo hebben we de Green Deal Duurzame Zorg ondertekend, waarbij de gestelde doelen 49% CO2 reductie in 2030 zijn en nagenoeg CO2 neutraal in 2050. Deze doelstelling is erg ambitieus, maar die uitdaging gaan we bij Ipse de Bruggen graag aan.’’

Trots en blij Ipse de Bruggen te steunen

Vicepresident van de EIB Kris Peeters stelde: “De missie van de Europese Investeringsbank is het verbeteren van levensomstandigheden voor mensen via haar investeringen. Dat gebeurt op veel manieren, bijvoorbeeld via financiering voor windparken of schoon openbaar vervoer, maar vrijwel nergens wordt onze doelstelling zo direct geïnterpreteerd als bij deze investering. Wij zijn trots en blij Ipse de Bruggen te kunnen steunen in haar uitbreidings- en verduurzamingsplannen en zien in deze transactie ook een signaal naar de Nederlandse zorgsector; de deur van de EIB staat altijd open.”

Achtergrondinformatie

Ipse de Bruggen is één van de grootste zorgverleners in Zuid-Holland. Al meer dan honderd jaar zijn wij er voor mensen met een (lichte) verstandelijke of meervoudige beperking. Vaak hebben zij een complexe zorgvraag. Dankzij onze ervaring en deskundigheid hebben we ons ontwikkeld tot een krachtige zorgorganisatie met een coördinerende en verbindende rol. Het is onze overtuiging dat ieder mens meer kan dan hij of zij denkt, hoe klein een extra stapje ook is. Ipse de Bruggen. Altijd meer mogelijk. www.ipsedebruggen.nl 

De Europese Investeringsbank is de kredietinstelling van de Europese Unie voor langlopende leningen. De aandelen van de bank zijn in handen van de lidstaten – Nederland heeft iets meer dan 5% – waardoor de bank tegen zeer gunstige tarieven geld kan lenen op de kapitaalmarkt. Zo maakt de EIB langlopende financiering beschikbaar voor solide investeringen die bijdragen aan het beleid van de EU op gebieden als duurzame groei, werkgelegenheid en klimaat. Vorig jaar stelde de EIB bijna €2,2 miljard beschikbaar voor projecten in Nederland, in de gezondheidszorg, het MKB en op het gebied van energiebesparing.