Nieuws

Informatie over ‘zorgobligaties’

24 augustus 2017

Het wordt moeilijker voor instellingen om de financiering van investeringen in nieuwbouw, verbouw of renovaties rond te krijgen. Sinds enkele jaren bestaat de mogelijkheid van de zogenoemde ‘zorgobligaties’. Korte inhoud: daar waar bancaire financiering onvoldoende dekking geeft, kan de uitgifte van de zorgobligaties voor (aanvullende) financiering zorgen.

In april 2017 heeft de Vereniging NL Zorgobligaties zich gepresenteerd bij de Bestuursadviescommissie-bedrijfsvoering van de VGN. De behoefte aan alternatieve financieringsvormen neemt toe. De overheid treedt terug, waardoor zorgorganisaties zelf de risico’s van hun investeringen moeten dragen. De banken willen geen 100% financiering meer geven en het eigen vermogen kan ontoereikend zijn. De NL Zorgobligatie is een label dat de uitgifte van obligaties vereenvoudigt, of het nu gaat om onderhandse of publieke uitgiftes of crowdfunding. Financiering door middel van de NL Zorgobligatie kan voor zorgorganisaties een aanvullende financieringsvorm zijn. Evenals bij reguliere bancaire financiering wordt vooraf de (financiële) positie van de uitgevende organisatie (onafhankelijk) beoordeeld middels een credittoets. Dit is in principe hetzelfde als wat de bank doet en is bedoeld om de risico’s voor beleggers zo laag mogelijk te houden. Hoe financiering door middel van de zorgobligatie precies werkt, staat in de bijlage beschreven.

De BAC-bedrijfsvoering ziet de volgende aspecten:

Kern:
  • het is aanvullend op de bancaire financiering (niet i.p.v.);
  • het vereist (evenals bij bancaire financiering) ook inbreng van eigen vermogen;
  • de zorgobligatie is als het ware een derde financieringsbron, met name in te zetten bij onvoldoende bancaire mogelijkheden. Immers, de banken beraden zich op hun risico’s in verband met Europese regelgeving. Ook op de banken komt een probleem af, waardoor het verstrekken van leningen minder gemakkelijk zal gaan. Dan kan de zorgobligatie helpen. Met betrekking tot het onderpand kan er sprake zijn van verschillende situaties. Ingeval de bank een meerderheidsaandeel in de financiering heeft, is er het recht op 1e hypotheek. Als er enige balans in de verdeling zit (bijvoorbeeld een 50/50 financiering) is het gangbaar dat de 1e hypotheek wordt gedeeld. Is dit niet het geval dan kan voor de beleggers in de NL Zorgobligatie een 2e hypotheek worden afgesproken of desnoods een achtergestelde positie.

 

Vergelijking met bancaire financiering:

 

Obligatie

 

Bancair

looptijd

5-15 jaar

Vaak > 20 jaar

rente

3-7%

Veelal lager

Onderpand

opeisbaar

opeisbaar

 

Toepassing:
  • bij kleine, particuliere initiatieven die financiering nodig hebben, is deze vorm goed bruikbaar;
  • bij grote initiatieven ligt primair bancair financieren voor de hand, maar banken willen niet alles financieren en dan is zorgobligatie een aanvullende mogelijkheid.

 

De BAC concludeert:
  • Het kan voor (met name) kleine leden interessant zijn.
  • Het brengt naast voordelen ook extra kosten en risico’s met zich mee: er moet afgelost worden na 15 jaar en dan moet er dus wel andere financiering beschikbaar zijn, anders wordt het probleem alleen maar groter.
  • Tegelijk zien we de maatschappelijke kant: steeds vaker zijn particulieren bereid te beleggen in maatschappelijk relevante organisaties, zoals zorginstellingen. Je kunt daarmee als instelling ook personen en partijen aan je binden die ‘iets hebben met de woonvoorziening in de straat’.
  • Zie het wel in de juiste context: het is om te helpen, niet om penibele financiële situaties te redden.

Al met al is het goed dat het bureau de instellingen op de hoogte brengt door middel van dit informerende artikel, maar de instelling moet zelf keuzes maken: er ligt geen adviserende rol voor de VGN.

Tot slot: vanuit de NL Zorgobligatie worden dit najaar 3 workshops gepland. Informatie hierover ontvangen wij binnenkort en zullen wij melden op de agenda (website VGN). Ook worden er door ILFA (kennispartner van De Nl Zorgobligatie) en eigenaar van het fundingplatform AndersFinancieren, de komende maanden kennissessies georganiseerd die interessant kunnen zijn voor geïnteresseerde zorgaanbieders. De eerste van deze sessies, ‘ILFA-Kennissessies' genaamd, wordt op 27 september a.s. in de middag georganiseerd op de Oudlaan in Utrecht. Een uitnodiging via onze kalender op de website volgt binnenkort.

Voor nadere informatie: Frits Mul (fmul@vgn.nl) of Hans Cosijnse (hcosijnse@vgn.nl).

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: