Jacqueline Dieleman nieuwe bestuurssecretaris bij SDW

Op 1 februari 2023 is Jacqueline Dieleman gestart als nieuwe bestuurssecretaris bij SDW. Zij neemt hierbij de werkzaamheden over van Tonja Nortier, wie elders een nieuwe uitdaging heeft gevonden.

Jacqueline Dieleman
Jacqueline Dieleman

Jacqueline is geen onbekende binnen de organisatie. Zij heeft binnen SDW al diverse functies vervuld, zowel in het primaire proces als binnen de ondersteunende diensten. Tot dit moment vervulde ze de rol van transitiemanager, bedrijfskundig analist en functionaris gegevensbescherming. 

Op basis van haar expertise en haar profiel is er het volste vertrouwen dat zij als bestuurssecretaris en MT-lid een goede invulling gaat geven aan de opdrachten die er liggen. De twee commissies (bestaande uit MT-leden, strategisch adviseurs en bestuurssecretariaat) die de gesprekken hebben gevoerd, gaven een unaniem positief advies. Ook heeft een gesprek plaatsgevonden met de voorzitter van de Raad van Toezicht. Zij zijn eveneens positief over de benoeming.  

Over SDW 

SDW ondersteunt kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand. Zij willen hun zelfstandigheid en talenten ontwikkelen en de vrijwilligers en professionals van SDW ondersteunen daarbij. Zodat deze kwetsbare burgers kunnen leven zoals zij willen en mee kunnen doen. Heeft u vragen over de ondersteuning van SDW, kijk dan eens op www.sdw.nl of neem contact op met SDW Startpunt: startpunt@sdwzorg.nl of telefoon 088-259 3010.