Nieuws van leden

Kentalis opent de TOSfabriek

02 juli 2018

Niets over ons, zonder ons. Vanuit dat motto heeft Kentalis op 28 juni 2018 de TOSfabriek geopend voor mensen met Taalontwikkelingsstoornissen. In de TOSfabriek komen leren en werken samen. Jongeren met TOS volgen een opleiding tot ervaringswerken en krijgen daarna een participatiebaan voor een jaar. Twee tot vijf procent van alle Nederlanders heeft TOS. "Je wordt met de taalontwikkelingsstoornis geboren. Je hebt dan heel veel moeite met het begrijpen en uiten van de eigen taal. Grammatica en woordenschat vormen dan een groot probleem", zegt projectleider Jet Isarin.

In een opleidingstraject van 7 maanden leren zij om hun ervaringskennis in te zetten. Bijvoorbeeld in werkzaamheden op het gebied van voorlichting, kennisoverdracht, foto- en filmproducties en facilitaire ondersteuning. Die lessen zijn theoretisch en praktisch. Gevolgd door een stage van 6 weken bij Kentalis en een jaarcontract bij de TOSfabriek.

De TOSfabriek neemt opdrachten aan van binnen en buiten Kentalis.

Portretfoto Aart Bertijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Aart Bertijn

Deze pagina is een onderdeel van: