Nieuws van leden

Middin en Cordaan ontwikkelen LifeWise

13 juni 2017

Middin heeft samen met Cordaan het methodisch kader ontwikkeld voor de begeleiding van cliënten met een licht verstandelijke beperking (LVB) met bijkomende complexe problematiek in de grote stad: LifeWise.  Het is voor het eerst dat er een methodisch kader is vastgelegd voor deze groep cliënten, gebaseerd op de succesvolle praktijk van Middin en Cordaan, dichtbij mensen, in de wijk. LifeWise bestaat uit 4 pijlers en 16 handvatten, die begeleiders houvast bieden in de dagelijkse praktijk. Middin en Cordaan stellen het methodisch kader LifeWise ook voor andere organisaties  beschikbaar. Speciaal daarvoor is de website opgezet.

LifeWise is een methodisch kader voor de begeleiding van cliënten met LVB in de grote stad, die bijkomende complexe psychosociale problematiek hebben: onaangepast gedrag, criminaliteit, agressie, verslavingen, schulden et cetera.

LifeWise bestaat uit 4 pijlers en 16 handvatten, die begeleiders houvast bieden in de dagelijkse praktijk.

De naam verwijst naar het dynamische leven in de stad, dat complexe problematiek voor de cliënt met zich mee brengt. LifeWise biedt begeleiders verschillende handvatten om de cliënt echt verder te kunnen helpen. Van streetwise naar LifeWise.

Werkwijze
Het ontwikkelde methodisch kader van Middin en Cordaan biedt concrete handvatten aan begeleiders om de zorg zo goed mogelijk vorm te geven. Het geeft de hoofdlijnen van de werkwijze aan. Het biedt ruimte voor flexibiliteit in de toepassing ervan, want het begeleiden van een persoon met LVB met bijkomende complexe problematiek is altijd  ‘maatwerk’.

Met het beschrijven en onderbouwen van de huidige begeleidingspraktijk in een methodisch kader worden de interventies en werkwijzen toetsbaar en overdraagbaar. Daarnaast: in het methodisch kader zijn begeleiding en behandeling nu in één werkwijze gecombineerd, wat ook een toegevoegde waarde is voor onder andere verwijzers.

Vier pijlers
Het methodisch kader biedt begeleiders handvatten om hun werk goed uit te kunnen oefenen. De begeleider is namelijk de motor en het hart van het begeleidingstraject. De voorwaarden om professioneel te kunnen handelen in relatie tot deze doelgroep zijn: vakkennis, authenticiteit, reflectie op het eigen werk, teamwerk, kritische feedback en integriteit.

Het doel is om het leven van de cliënt te stabiliseren en cliënten te begeleiden naar een zo zelfstandig mogelijk leven. Werk, maatschappelijke participatie en verantwoordelijkheid voor zichzelf en voor elkaar vormen de basis van zelfstandigheid.

De werkwijze weerspiegelt het proces, geen fasen of stappen. Dit betekent dat er geen strakke scheiding bestaat bij het toepassen van diverse handvatten en pijlers en ook geen vaste chronologie.

Het kader is opgebouwd uit 16 handvatten, die in 4 pijlers ingedeeld zijn: Verbinden, Stabiliseren, Ontwikkelen en Inbedden. Per pijler zijn er vier handvatten te onderscheiden.

Bekijk de brochure over LifeWise.

Redactie VGN

Deze pagina is een onderdeel van: