Nieuws van leden

LifeWise wordt samenwerkingsverband voor begeleiding cliënten LVB+

Leestijd: 3 minuten
09 juli 2020

LifeWise, het methodisch kader voor de begeleiding van cliënten met LVB+, breidt uit en wordt een breed samenwerkingsverband. Naast Middin en Cordaan (de grondleggers van LifeWise) gaan andere organisaties LifeWise in hun praktijk inzetten. In eerste instantie zijn dit Amsta Karaad en Profila Zorg. Samen maken ze zich sterk voor de doorontwikkeling van het methodisch kader en het delen van kennis en expertise in het samenwerkingsverband.

Bianca Brandpunt vrouw zit aan tafel met twee andere vrouwen
Bianca uit reportage Brandpunt over LifeWise (2018)

Cordaan en Middin hebben LifeWise in 2017 gelanceerd, op basis van wetenschappelijk onderzoek door het Amsterdam UMC naar de begeleiding van de doelgroep LVB+. Dit zijn mensen met een IQ van 50 tot 85 (LVB) én bijkomende complexe problemen zoals ADHD, hechtingsproblematiek, agressie, eenzaamheid, drugs- en alcoholgebruik, schulden, criminaliteit of het ontbreken van een netwerk. Deze mensen hebben moeite zich te redden in de maatschappij die steeds ingewikkelder wordt (denk aan digitalisering). Dit zorgt soms voor problemen. Deze doelgroep vraagt van de begeleider extra inzet, creativiteit, flexibiliteit en vakmanschap. LifeWise biedt begeleiders handvatten in de begeleiding, zonder dat het een keurslijf is, want de begeleiding van mensen met LVB+ blijft altijd maatwerk en context gebonden.

LifeWise: stress reduceren cliënt en verminderen handelingsverlegenheid begeleider

Het hoofddoel van LifeWise is tweeledig: het reduceren van stress bij (jong)volwassenen met LVB+ en het verminderen van handelingsverlegenheid bij begeleiders die werken met deze doelgroep. LifeWise bestaat uit 4 pijlers en 16 handvatten. De pijlers zijn: Verbinden, Stabiliseren, Ontwikkelen en Inbedden. Het doel is om het leven van de cliënt te stabiliseren en cliënten te begeleiden naar een zo zelfstandig mogelijk leven. Werk, maatschappelijke participatie en verantwoordelijkheid voor zichzelf en voor elkaar vormen de basis van zelfstandigheid. In een speciaal leertraject en met een webapp worden begeleiders, managers en behandelaren toegerust om LifeWise in de praktijk te brengen. Met effect, blijkt uit vervolgonderzoek door het Amsterdam UMC (eind 2018):  LifeWise fungeert voor begeleiders als een kompas in het dagelijkse werk.

LifeWise beschikbaar voor andere zorgorganisaties

Bij collega-zorgorganisaties blijkt er veel behoefte te zijn aan een methodisch kader zoals LifeWise. Daarom stellen Middin en Cordaan LifeWise beschikbaar aan zorgorganisaties die met deze doelgroep werken. Organisaties die een licentie afsluiten krijgen een leertraject voor professionals en een consultatietraject voor de implementatie van LifeWise. Mark Hiddema, klantgroepmanager Amsta Karaad: “Lifewise biedt onze medewerkers een bewezen methodiek en concrete handvatten om onze cliënten te helpen. Zodat ze zo goed mogelijk kunnen deelnemen aan de samenleving en steviger in het leven staan. We kijken ernaar uit om hiermee aan de slag te gaan.” Leontien Overbeeke (programmamanager bij Profila Zorg): “Het methodisch kader LifeWise geeft direct herkenning! Dit gaat onze begeleiders nog meer ondersteunen bij de keuze voor de in te zetten interventies bij cliënten met LVB.“ Amsta Karaad en Profila Zorg zijn nu de eerste organisaties die aansluiten. Middin en Cordaan zetten in op verdere uitbreiding van het netwerk.

Omvang doelgroep LVB  

De schatting is dat er ongeveer 2,2 miljoen Nederlanders zijn met een IQ tussen de 70 en 85 (zwakbegaafd) en 74.000 mensen met een IQ tussen de 50 en 70 (licht verstandelijk beperkt).  Daarvan heeft een deel bijkomende complexe problematiek (de LVB+ doelgroep).

Eind 2018 heeft de VGN de maatschappelijke businesscase Integrale aanpak voor mensen met een licht verstandelijke beperking in detentie’ gepresenteerd.  Lifewise sluit aan bij de integrale aanpak die is beschreven in de maatschappelijke businesscase. U vindt de maatschappelijke businesscase in de bijlage. 

Lees hier het achtergrondverhaal van Bianca die door Lifewise een stabieler leven heeft gekregen. In 2018 werd zij samen met haar begeleiders van Middin door Brandpunt+ geïnterviewd. Hoe gaat het anderhalf jaar later met haar?  

Downloads

Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen