Nieuws van leden

Hoe Bianca een stabieler leven heeft gekregen

09 juli 2020

Bianca is 34 jaar en heeft drie uit huis geplaatste kinderen. Zij begrijpt niet waarom Jeugdzorg denkt dat zij niet voor hen kan zorgen. Bianca heeft een licht verstandelijke beperking en krijgt al jaren begeleiding volgens LifeWise van zorgorganisatie Middin. LifeWise is het methodisch kader dat op basis van wetenschappelijk onderzoek is ontwikkeld door Middin en Cordaan.

In 2018  zond Brandpunt+ (KRO/NCRV) een tv-reportage over Bianca en haar begeleiders uit. Anderhalf jaar later lijkt haar leven gestabiliseerd. Welke rol heeft LifeWise hierbij gespeeld? We vragen het Jennifer Zuijderwijk, begeleider LifeWise van het eerste uur bij Middin.

Bianca thuis een vrouw gebruikt tablet aan tafel
Bianca Brandpunt+ nov. 2018

“Na de tv-uitzending over Bianca hebben we vooral ingezet op twee pijlers uit LifeWise, namelijk inbedden en verbinden. We hebben ons vooral gericht op de relatie met de kinderen. Samen met Bianca en Jeugdzorg gekeken hoe we haalbare en duidelijke afspraken konden maken over de bezoeken van de kinderen. Er is met de advocaat een overleg geweest over de verwachtingen die Bianca had en in hoeverre dit realistisch was. Dit heeft ervoor gezorgd dat de samenwerking met de advocaat beter liep. De rechtszaken hebben we bijgewoond om zo de vertaalslag te maken naar ‘wat betekent dit voor jou’. We hebben hiervan een reëel beeld geschapen en herhaald dat de kinderen nooit meer bij haar zouden komen wonen. Dit hebben we keer op keer herhaald en met haar samen gezocht naar een manier waarop ze wel haar moederrol in kan vullen. Zoals met de verjaardagen een kaartje of cadeautje te sturen, en via WhatsApp beeld bellen met de kinderen omdat er tijdens de coronatijd geen bezoek mogelijk was. We hebben dit fysiek met haar geoefend.”

Dagritme en een zinvolle daginvulling brengt stabiliteit

Jennifer en haar collega’s hebben er ook voor gezorgd dat ze meer kon gaan werken: ze werkt inmiddels 4 dagen per week bij de kinderboerderij. Met het UWV is afgesproken dat ze niet naar beschut werk hoeft. Het UWV ziet - na intensief overleg met verwijzingen naar haar dossier - in dat dit passend is voor Bianca. Al met al gaat het nu goed met Bianca. Jennifer Zuijderwijk: “We zien een dame die rust heeft gevonden in haar leven doordat ze structuur heeft, een dagritme met een zinvolle daginvulling. Ze voelt zich gewaardeerd en krijgt een goed gevoel omdat ze anderen helpt. Ze heeft minder conflicten met Jeugdzorg omdat de afspraken duidelijk zijn. Ze kan zichzelf ook weer ontwikkelen doordat ze meer rust heeft. We zien dat ze beter kan omgaan met stress en dat ze minder snel boos wordt of in paniek raakt.”

Afschalen intensiteit begeleiding

Doordat het zo goed gaat heeft het Specialistisch team LVB van Middin besloten om haar over te dragen aan het Wlz-team voor langdurige begeleiding. Ook dat team gebruikt LifeWise als methodisch kader. De overgang gebeurde heel zorgvuldig. “We hebben gebruik gemaakt van een blended traject. We hebben Bianca langzaam laten wennen aan een nieuwe begeleider (uit het Wlz team). Ze hebben samen een half jaar opgetrokken zodat deze begeleider een ruime informatieoverdracht krijgt maar ook Bianca de tijd krijgt om te wennen aan haar nieuwe begeleider. De begeleider van het Specialistisch team LVB blijft overigens op de achtergrond nog een maand in het traject waardoor er nog vragen kunnen worden beantwoord.

LifeWise heeft dus geholpen om het leven van Bianca te stabiliseren. Ze blijft wel begeleiding nodig hebben, dat zal niet veranderen. Maar Bianca is tevreden over hoe het nu gaat. Jennifer: “Bianca gaf tijdens mijn laatste bezoek aan haar aan dat ze de manier waarop ze de nieuwe begeleider heeft gekregen heel fijn vindt. Ze heeft al zoveel begeleiders meegemaakt, ze noemt ze stuk voor stuk op. Ze geeft aan dat wij (Specialistisch team LVB) soms wel streng zijn geweest maar dat ze het ook wel eens nodig heeft.“

LifeWise wordt samenwerkingsverband voor begeleiding cliënten LVB+

LifeWise is vanaf nu een breed samenwerkingsverband, waar meerdere organisaties (in eerste instantie Amsta Karaad en Profila Zorg) zich bij aansluiten. Samen willen ze zich sterk maken voor doorontwikkeling en delen van kennis rondom de LVB+ doelgroep en de kwaliteit van de begeleiding van deze doelgroep bewaken. Middin en Cordaan stellen LifeWise beschikbaar aan zorgorganisaties die met deze doelgroep werken.

Bianca thuis 1 vrouw zit aan tafel met stereo daarop
Bianca thuis
Bianca Brandpunt vrouw zit aan tafel met twee andere vrouwen
Bianca uit reportage Brandpunt over LifeWise (2018)