Nieuws van leden

Esdegé-Reigersdaal sluit zich aan bij de LifeWise community van Cordaan en Middin

26 maart 2021

Esdegé-Reigersdaal, een zorgorganisatie uit de kop van Noord-Holland, heeft zich aangesloten bij de LifeWise Community: organisaties die het methodisch kader LifeWise inzetten voor de begeleiding van mensen met een licht verstandelijke beperking en bijkomende complexe problematiek. Life Wise werd in 2017 gestart door zorgorgansaties Cordaan en Middin.

LifeWise

Het hoofddoel van LifeWise is tweeledig: het reduceren van stress bij (jong)volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en bijkomende complexe problematiek (LVB+). Daarnaast is het verminderen van handelingsverlegenheid bij begeleiders die werken met deze doelgroep een belangrijk doel. LifeWise biedt begeleiders handvatten in de begeleiding, zonder dat het een keurslijf is, want de begeleiding van mensen met LVB+ is altijd maatwerk en context gebonden.

Alle mensen zijn gelijkwaardig en elk mens uniek

Ella van der Horst, clustermanager en projectleider van LifeWise licht toe waarom Esdegé-Reigersdaal voor LifeWise kiest: 'Het is een helder en praktisch toepasbaar methodisch kader dat houvast geeft in het omgaan met de complexe ondersteuningsvragen. Esdégé-Reigersdaal heeft te maken met een steeds groter wordende groep cliënten met LVB+. LifeWise sluit daarnaast mooi aan op de visie van Esdégé-Reigersdaal, namelijk dat alle mensen gelijkwaardig zijn en elk mens uniek.'

Wetenschappelijk onderzoek is de basis van LifeWise

Zorgorganisaties Cordaan en Middin hebben LifeWise in 2017 gelanceerd op basis van wetenschappelijk onderzoek door het Amsterdam UMC naar de begeleiding van de doelgroep LVB+. Dit zijn mensen met een IQ van 50 tot 85 (LVB) én bijkomende complexe problemen zoals ADHD, hechtingsproblematiek, agressie, eenzaamheid, drugs- en alcoholgebruik, schulden, criminaliteit of het ontbreken van een netwerk. Deze mensen hebben moeite zich te redden in de maatschappij die steeds ingewikkelder wordt (denk aan digitalisering). Dit zorgt soms voor problemen. Deze doelgroep vraagt van de begeleider extra inzet, creativiteit, flexibiliteit en vakmanschap.

Leertraject voor begeleiders

In een speciaal leertraject en met een webapp worden begeleiders, managers en behandelaren toegerust om LifeWise in de praktijk te brengen. Dat werkt, blijkt uit vervolgonderzoek door het Amsterdam UMC (eind 2018):  LifeWise fungeert voor begeleiders als een kompas in de dagelijkse praktijk. Bij Esdegé-Reigersdaal worden de begeleiders van LVB+ cliënten de komende jaren gefaseerd getraind.

Ervaringen

Ella van der Horst: 'Twee clusters starten met dit leertraject. De ervaringen van deze clusters zullen een voorbeeld zijn voor de andere clusters van Esdégé-Reigersdaal die te maken hebben met deze doelgroep. Clusters maken zelf de keuze of zij ook dit methodisch kader passend vinden om in te zetten bij de begeleiding van hun LVB+ cliënten.'

 Samenwerkingsverband voor doorontwikkeling en delen kennis

Naast Middin en Cordaan gebruiken ook Amsta Karaad en Profila Zorg en nu dus ook Esdegé-Reigersdaal LifeWise in hun praktijk. Binnenkort sluiten nog meer organisaties zich aan bij dit samenwerkingsverband. Samen maken deze organisaties zich sterk voor de doorontwikkeling van het methodisch kader en het delen van kennis en expertise.

Luister ook naar de podcast van Middin over de toepassing van LifeWise in de praktijk. Deze podcast is onderdeel van een serie van 10 uitzendingen van Middin over mensen met een licht verstandelijke beperking in de maatschappij. Zoek op Studio LVB in Spotify, iTunes en Google of op www.Middin.nl.

Redactie VGN

Deze pagina is een onderdeel van: