Nieuws van leden

Middin en Hogeschool Leiden starten samenwerking voor mensen met een LVB

28 april 2020

Middin en Hogeschool Leiden gaan in de komende jaren intensief en structureel samenwerken om de ondersteuning voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) te verbeteren. Sam Schoch, voorzitter van de Raad van Bestuur bij Middin en Joeri van den Steenhoven, College van Bestuur van Hogeschool Leiden hebben op vrijdag 24 april een samenwerkingsovereenkomst rond het Lectoraat LVB en risicovol gedrag getekend.

Middin en het Lectoraat LVB en risicovol gedrag brengen een toast uit op de samenwerking

Middin en Hogeschool Leiden gaan samen onderzoeken hoe cliënten met LVB effectiever begeleid kunnen worden. Zij zullen onderwerpen langdurig volgen en gaan aan de slag met het toepassen van de kennis in de praktijk en de dillema’s die dat oplevert. Hendrien Kaal, lector van het lectoraat LVB en risicovol gedrag in Leiden, is blij met deze samenwerking. “Onze missie is om kennis te delen en onderzoek in te zetten om cliënten nog beter te ondersteunen, begeleiders te coachen, het onderwijs te verbeteren en studenten voor te bereiden op het werk met mensen met een LVB. Dit sluit naadloos op de doelstellingen van Middin aan. Middin en het lectoraat werkten al eerder met elkaar samen. “Ik vind het mooi om de al langer bestaande samenwerking nu uit te bouwen tot een deelname in het lectoraat,” aldus bestuursvoorzitter Sam Schoch. De Hogeschool Leiden heeft veel expertise opgebouwd in onderzoek ten behoeve van mensen met LVB. Wij kunnen elkaars expertise benutten om de zorg en ondersteuning van cliënten met LVB te verbeteren.”

Digitaal burgerschap

De samenwerking start met een onderzoeksproject rondom LVB en online gedrag. Dit wordt uitgevoerd door Rogier de Groot, docent en onderzoeker bij Hogeschool Leiden, die hier al enige jaren promotieonderzoek naar doet. Tot nu toe richtte hij zich vooral op de online activiteiten van de jongeren. Samen met een aantal professionals van Middin richt hij zich nu op de vraag waar zij tegenaan lopen als het gaat om online gedrag bij LVB. Iets dat juist nu heel actueel is. “Er wordt digitaal zoveel aangeboden. Denk aan administratie, bankzaken of mail. Of: hoe gaan jongeren met LVB om met bepaalde online verleidingen? Veel jongeren zitten tijdens deze coronaperiode veel achter de spelcomputer. Hoe erg is dat? Is dat bespreekbaar? Samen wordt nagedacht over oplossingen en welke mogelijkheden er voor deze jongeren zijn. Het zou mooi zijn dat een jongere een gevoel van vrijheid ervaart vanuit bepaalde kaders die samen zijn opgesteld en dat het onderzoek de professionals helpt bij handelingsverlegenheid”. Een achterliggend overkoepelend doel voor Rogier de Groot is om het digitaal burgerschap meer in het beleid van zorginstellingen te laten opnemen en een onderdeel van begeleidingsstrategie te laten zijn.

LVB en risicovol gedrag
Het lectoraat LVB en risicovol gedrag legt zich toe op onderzoek naar mensen met een LVB die delinquent of ander risicovol gedrag vertonen. Middin en Hogeschool Leiden willen deze doelgroep beter ondersteunen en het onderwijs van (toekomstige) professionals verrijken. Middin begeleidt deze doelgroep al met het methodisch kader: ‘LifeWise’, dat wordt ingezet bij de hulpvormen, zowel ambulant als bij wonen. LifeWise geeft handvatten aan professionals om cliënten met LVB te begeleiden en structuur aan te bieden.

Ook op het gebied van onderwijs zal de samenwerking worden verstevigd. Per september zal een aantal medewerkers van Middin gaan instromen in het reguliere onderwijs op het gebied van begeleiding van mensen met een LVB aan de opleiding sociaal werk hogeschool leiden. Daarnaast zal kennis vanuit onderwijs op maat aan medewerkers van Middin worden aangeboden.  

Meer informatie over het lectoraat: https://www.hsleiden.nl/licht-verstandelijke-beperking-en-jeugdcriminaliteit. Meer informatie over Lifewise: : https://www.lifewiselvb.nl/

Foto van Johan van Ruijven
Wil je meer weten?
Neem contact op met Johan van Ruijven

Deze pagina is een onderdeel van: