Nieuws van leden

Nieuwbouwproject Elver in Arnhem officieel van start

07 oktober 2020

Het nieuwbouwproject van Elver in Arnhem is vandaag officieel van start gegaan. Op de twee locaties in Arnhem-Noord wordt voor de huidige vijfentachtig bewoners een nieuw thuis gebouw. Daarnaast is er plek voor zestien nieuwe bewoners. Voorafgaand aan de start bouw ondertekende bestuurder Irma Harmelink de bouwovereenkomst. Vervolgens gaf ze samen met bewoners Vanessa (op één na jongste bewoonster) en Dick (de op één na oudste bewoner) het startsein door een begin te maken met de sloop van de oude leegstaande panden.

Officiële start bouw nieuwbouw Bakenbergseweg. Met bewoner Vanessa, bestuurder Elver Irma Harmelink en bewoner Dick..jpg
Officiële start bouw nieuwbouw Bakenbergseweg. Met bewoner Vanessa, bestuurder Elver Irma Harmelink en bewoner Dick.

Hiermee zet Elver een volgende stap in de realisatie van vervanging van ruim 80% van de bestaande bebouwing. Net zoals in Nieuw-Wehl en Doetinchem is de samenwerking gezocht met Bouwbedrijf KlaassenGroep en Wassink Installatie, onder begeleiding van IAA architecten. Bestuurder Irma Harmelink: “Het derde nieuwbouwproject van Elver is voor het grootste deel bestemd voor de huidige bewoners. De overige studio’s zijn voor nieuwe bewoners die hebben aangegeven graag bij Elver op deze locatie te willen wonen. De bouw wordt op beide locaties gefaseerd uitgevoerd, om zo het aantal verhuismomenten voor de huidige bewoners te beperken. Ze kijken uit naar de verhuizing naar hun nieuwe onderkomen. En de bouw, die kunnen ze op de voet volgen, omdat ze op de voor hen vertrouwde en unieke plek in Arnhem blijven wonen. Dicht bij de stad en vlakbij een prachtig natuurgebied. Alle bewoners krijgen in de nieuwbouw meer privéruimte in de vorm van een eigen studio of appartement, ieder met eigen sanitair. In de gezamenlijke ruime en gezellige huiskamer kunnen de groepen van acht bewoners elkaars gezelschap opzoeken.”

Goede samenwerking

“De definitieve vergunningaanvraag is in goede samenwerking met de gemeente Arnhem tot stand gekomen. Vanwege de ligging in onder andere Natura2000 gebied en de mogelijkheid op restanten vanuit de Tweede Wereldoorlog zaten er een aantal ingewikkelde onderzoeken aan de vergunningaanvraag vast. Door het prettige en constructieve overleg met de gemeente hebben we de benodigde onderzoeken met positief resultaat kunnen afronden”, aldus Irma Harmelink.

Huisvestingsconcept en omgeving

De basis voor het ontwerp is het al bestaande huisvestingsconcept. Dat is vertaald naar passende woningen die voldoen aan de huidige wettelijke eisen en wensen van de bewoners en medewerkers. Een andere belangrijke wens van Elver was om het ontwerp zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de omgeving en de bestaande bebouwing.

Toenemende vraag

Elver reageert met deze nieuwbouw op de toenemende vraag naar deze woonvorm. Naast de ruime eigen studio’s en fijne centrale woonkamer ligt het vlakbij het stadscentrum van Arnhem. Daarmee biedt het bewoners de mogelijkheid gebruik te maken van de voorzieningen die Arnhem te bieden heeft, vanuit een comfortabele veilige woonplek.

Meerdere projecten

Al langere tijd is Elver bezig met de planvorming van nieuw- en herbouw. Naast de plannen voor de nieuwbouw aan de Bakenbergseweg en Kemperbergerweg in Arnhem, is de bouw van drie wooneenheden in Doetinchem inmiddels gestart en een tweetal plannen in Wehl en Nieuw-Wehl al afgerond. Ook het Masterplan voor buurtschap Nieuw-Wehl begint steeds meer vorm te krijgen.

Ondertekening van de overeenkomst met Michel Menting (Algemeen directeur Klaasen Groep), Henk Gerssen (IAA-Architecten), Irma Harmelink (bestuurder Elver), Derk Wassink (Algemeen directeur Wassink Installatie).jpg
Ondertekening van de overeenkomst met Michel Menting (Algemeen directeur Klaasen Groep), Henk Gerssen (IAA-Architecten), Irma Harmelink (bestuurder Elver), Derk Wassink (Algemeen directeur Wassink Installatie).