Nieuws van leden

Nieuwe leden raad van toezicht bij SDW

13 juli 2023

Op 1 juli zijn Annelinda van Dijck en Bas Brekelmans als nieuwe leden van de raad van toezicht gestart (RvT) bij SDW. Zij nemen hierbij het stokje over van René Mol en Agnes Klaren.

Nieuwe leden RvT SDW
Bas Brekelmans en Annelinda van Dijck

Vastgoed en Innovatie

Annelinda krijgt de aandachtsgebieden Vastgoed en Innovatie. Ze heeft jarenlange ervaring als Manager vastgoed. Als interimmanager zet zij zichzelf in voor vastgoed-, natuur-, duurzaamheid- en organisatorische vraagstukken in het maatschappelijke speelveld. Daarnaast is ze als toezichthouder verbonden aan Intermaris en extern gecommitteerde bij de Fontys Hogeschool. 

Zorg en Zorgkwaliteit

Bas krijgt als aandachtsgebied Zorg en Zorgkwaliteit. Hij werkt sinds 2004 in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Hij heeft zich vanuit zijn ervaring op de werkvloer doorontwikkeld naar een eindverantwoordelijke rol. Hij kent zowel het perspectief van de cliënt als die van de zorgmedewerkers en heeft een sterke focus op het verbeteren van zorg (sociale innovatie) vanuit het perspectief van cliënten. Daarnaast is hij eigenaar van Kameraet (woon- en werkinitiatief voor mensen met een beperking). Naast Kameraet is Bas verbonden aan de Zorgcoöperatie Brabant U.A. in de functie van Lid Raad van Toezicht.

Technologie steeds meer noodzakelijk

Annelinda; ‘Kijkend naar innovatie dan heeft dit voor mij twee kanten: Allereerst zit het in de wijze waarop we ons als SDW verhouden tot onze omgeving. SDW zal steeds meer de rol van netwerkpartner nemen. Daarnaast wordt integratie van vastgoed en technologische dienstverlening in- en om de woning worden steeds meer noodzakelijk om de dienstverlening goed en efficiënt in te richten. Bij deze verandering is het noodzakelijk dat deze technologie voor iedereen toegankelijk en  veilig is en dienend blijft aan de mens. Ik kijk er naar uit om binnen SDW met deze onderwerpen aan de slag te gaan’. 

Goede werk- en leefomgeving

Bas; ‘Zorg moet gaan om zorgen voor elkaar. Hierin moet het ten alle tijden gaan om een goede werk- en leefomgeving voor alle medewerkers en cliënten, Goed Leven. Met veel enthousiasme en betrokkenheid zal ik mij inzetten om vanuit de Raad van Toezicht hieraan mijn bijdrage te leveren’. 

Afscheid van de RvT

Huidige RvT leden René Mol en Agnes Klaren nemen per 1 juli afscheid van de Raad van Toezicht. Zij zijn beiden twee termijnen van 4 jaar (in totaal dus 8 jaar) als toezichthouder verbonden geweest aan SDW. René Mol was voorzitter van de RvT sinds 1 juli 2020. Hij draagt zijn voorzitterschap over aan Hans Ensing. Agnes Klaren was lid van de RvT met aandachtsgebied kwaliteit en veiligheid. Zij was voorzitter van de Commissie kwaliteit en Veiligheid en lid van de remuneratiecommissie. Wij bedanken hen voor hun inzet voor SDW en wensen hen veel succes voor de toekomst.