Nieuws van leden

Onderzoek waarom het bij S&L Zorg zo goed gaat

13 december 2023

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd publiceerde deze week een rapport naar aanleiding van een heel bijzonder onderzoek. Vaak onderzoekt ze juist wat er niet goed gaat, maar nu selecteerde ze drie organisaties in Nederland waar complexe zorg wel heel goed gaat. Bij deze organisaties, waaronder S&L Zorg, deed Erasmus Universiteit in opdracht van de inspectie uitgebreid onderzoek en achterhaalde vaste patronen waardoor de zorg juist wel zo goed gaat.

Vera Hersbach
Vera Hersbach

Onderzoek door Erasmus Universiteit

De inspectie schijnt in heel Nederland te zien dat het erg lastig is goede zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag te leveren. Daarom heeft ze Erasmus Universiteit gevraagd onderzoek te doen bij drie organisaties waar het bieden van deze complexe zorg wel goed lukt. Eén daarvan was S&L Zorg. De onderzoekers zagen bij de drie organisaties vijf dezelfde patronen die bijdragen aan goede zorg. Die patronen omschrijven ze met de volgende woorden: houvast, ik ben er voor jou, gezien en gehoord worden, ieder in zijn waarde laten, de lat hoog leggen.

Ook zagen ze bij S&L Zorg opvallende succesfactoren zoals:
•    Men is heel consistent en er is een grote veerkracht.
•    Visie, waarden en methoden sluiten op elkaar aan.
•    Mensen zijn gericht op wat kan en blijven zoeken naar mogelijkheden en leren voortdurend.
•    Iedereen wordt in zijn waarde gelaten.
•    Het is huiselijk en groen.

Vera Hersbach bestuurder van S&L Zorg is trots: ‘Dit onderzoek is een groot compliment aan
onze medewerkers en vrijwilligers, verwanten en bewoners. We zijn normaal redelijk
bescheiden, zien vooral de dingen die nog beter kunnen. Nu mogen we even stil staan bij wat
we heel erg goed doen.’

ASVZ, Alliade en S&L Zorg

Naast S&L Zorg werden er nog twee organisaties in de verstandelijk gehandicaptenzorg betrokken, namelijk ASVZ (zuidwest Nederland) en Alliade (Friesland). De organisaties bieden alle drie gespecialiseerde zorg aan mensen met een verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag. S&L Zorg biedt onder andere deze zorg op locaties in Bergen op Zoom (Lambertijnenhof) en Roosendaal (Sterrebos). Qua omvang is S&L Zorg absoluut de kleinste organisatie in het onderzoek. ASVZ en Alliade zijn beide met meer dan 5.000 duizend medewerkers, vele malen groter. Toch maakte die omvang geen verschil in de patronen die Erasmus ontdekte die leiden tot goede zorg.

Rapport

Het onderzoeksrapport zal gebruikt worden binnen de verstandelijk gehandicaptenzorg om
landelijk de zorg verder te verbeteren. Het onderzoeksrapport is hier terug te vinden.

Over S&L Zorg

Met bijna 800 medewerkers en ruim 250 vrijwilligers biedt S&L Zorg meer dan 380 bewoners
dagelijks uitstekende zorg. Naast diverse woningen in de wijken in de regio heeft S&L Zorg
twee unieke zorgwijken. In Roosendaal is dat Sterrebos, een wijk als elke andere wijk, waar
mensen met een verstandelijke beperking bij elkaar wonen. In Bergen op Zoom wonen
mensen in hun ‘eigen’ Lambertijnenhof.