Nieuws van leden

Online symposium Elver ‘Hoe vrijwillig is de zorg?’

24 februari 2021

Onvrijwillige zorg is binnen de langdurende zorg geen onbekend fenomeen. Er is sprake van onvrijwillige zorg als de cliënt of deelnemer verzet laat zien tegen bijvoorbeeld fixatie, insluiting of afzondering. Tegelijkertijd zijn er ook alledaagse regels, zoals beperken van gebruik van mobiele telefoon en het aantal keren douchen, die als onvrijwillige zorg kunnen worden beschouwd mits er sprake is van verzet. De Wet Zorg en Dwang beschouwt dergelijke vrijheidsbeperkingen ook als onvrijwillige zorg.

Zorg en dwang 2

Onderzoek

Geestelijk verzorger Anne Pier van der Meulen deed binnen Elver onder leiding van prof. dr. Petri Embregts (Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB; Tranzo, Tilburg University)), onderzoek naar deze vormen van alledaagse vrijheidsbeperkingen in zijn promotietraject. Uit dit onderzoek blijkt dat alledaagse regels, zoals beperkingen in sociale media en beperkingen in hoeveelheid en type eten, vaak als goede zorg worden gezien. Maar er zijn ook momenten waarop cliënten wel verzet laten zien. Dit gebeurt wanneer je hun waardigheid en privacy schendt. Zelfs kunnen er situaties zijn waarop de cliënt geen verzet (meer) toont, maar waarbij het onduidelijk blijft of dit is wat de cliënt eigenlijk wil. Dus: hoe vrijwillig is de zorg dan eigenlijk?

Symposium

Op 25 maart organiseert Elver het symposium ’Hoe vrijwillig is de zorg?’. Dat gebeurt in samenwerking met de AWVB (Tilburg Universiteit). Er komen meerdere moreel ethische dilemma's aan bod en er is ruimte voor interactieve gesprekken over casussen uit de dagelijkse praktijk.

Irma Harmelink (bestuurder Elver) geeft inzicht in de rol van de bestuurder bij onvrijwillige zorg; onderzoeker Noud Frielink en kennismanager Luciënne Heerkens (medewerkers Tilburg Universiteit) geven inzicht in de betrokkenheid van de AWVB bij het promotieonderzoek; de nieuwe webtool Het Wegingskader van het AWVB bij inzet onvrijwillige zorg wordt gepresenteerd. Deze nieuwe online tool helpt professionals in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking bij het maken van keuzes over zorg. 

Meer informatie en aanmelden

Het online symposium van Elver vindt plaats op donderdag 25 maart van 14.00 - 17.00 uur via een livestream. U kunt zich hier aanmelden.

Redactie VGN