Nieuws

Nieuwe tool over eigen regie en meewegen van cliëntperspectief bij inzet van (onvrijwillige) zorg

26 maart 2021

Om de wensen en behoeften van mensen met een verstandelijke beperking, van mensen met dementie of andere hersenaandoeningen mee te kunnen wegen in beslissingen over in te zetten (onvrijwillige) zorg, is Het Wegingskader Cliëntperspectief ontwikkeld. Het Wegingskader is een online tool, voor iedereen vrij te gebruiken en eenvoudig toe te passen.

Afbeelding van een begeleider die haar hand steunend laat rusten op de schouder van een cliënt. Staat voor forensische zorg.

In de zorg voor deze specifieke cliëntgroepen is het niet altijd makkelijk om te bepalen welke zorg je moet geven om de kwaliteit van leven te optimaliseren. Vooral wanneer je door beperkte communicatiemogelijkheden als zorgprofessional afhankelijk bent van een interpretatie van het gedrag van cliënten (‘lezen van gedrag’). Hoe neem je de wensen van de cliënt in de zorg die geboden wordt dan mee? Wat is de beleving van de cliënt? En hoe weeg je de voor- en nadelen van zorg tegen elkaar af?

Het Wegingskader helpt zorgprofessionals om zich te verplaatsen in de beleving van de cliënt. Zo kun je beter inschatten of de geboden zorg door de cliënt als onvrijwillig wordt ervaren. Ook kan het zorgprofessionals helpen bij het zoeken naar alternatieven of om een afweging te maken in wat de minst ernstige vorm van onvrijwillige zorg is voor een cliënt. Het Wegingskader maakt het mogelijk informatie te verzamelen over gedrag, verzet, beleving, waarneming en de ervaring van de cliënt. Als zorgprofessional kun je vervolgens afwegingen maken over de inzet van zorg en ondersteuning die zo optimaal mogelijk aansluit bij de beleving van de cliënt. Dit past binnen de besluitvormingsprocedure van de Wet zorg en dwang, maar kan ook bijdragen aan het voorkomen van de inzet van onvrijwillige zorg.

Vrij te gebruiken

Het Wegingskader Cliëntperspectief is speciaal ontwikkeld voor professionals werkzaam in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, mensen met dementie of andere hersenaandoeningen. De tool is voor iedereen vrij te gebruiken, bestaat uit een website met daarop de werkmethode, praktische filmpjes en praktijkvoorbeelden en is zeer eenvoudig toe te passen. De website www.hetwegingskader.nl is vanaf heden beschikbaar en direct in te zetten.

Onderzoek cliëntperspectief bij onvrijwillige zorg

Voorafgaand aan de ontwikkeling van Het Wegingskader is onderzocht hoe het cliëntperspectief zo maximaal mogelijk betrokken kan worden bij het nadenken over (alternatieven voor) onvrijwillige zorg en de besluitvorming over de inzet daarvan. De resultaten hiervan zijn gepubliceerd in het rapport ‘Belevingsonderzoek in de zorg’. Het Wegingskader is ontwikkeld door de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB; Tranzo, Tilburg University) en het Universitair Netwerk Ouderenzorg, Amsterdam UMC (UNO Amsterdam).

Voor meer informatie kunt je contact opnemen met de Luciënne Heerkens, kennismanager van de AWVB, via g.c.j.heerkens@tilburguniversity.edu.

Marion Kersten
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marion Kersten