Nieuws

Nieuwe onderwijsmodules voor gehandicaptenzorgopleidingen

08 april 2021

Mbo-docenten kunnen vanaf vandaag gebruikmaken van de eerste van vier nieuwe onderwijsmodules voor zorgopleidingen. De Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (Tranzo, Tilburg University) ontwikkelde deze lespakketten op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten en in samenwerking met vijf mbo-opleidingen in Nederland. De kosteloos beschikbare modules zijn bedoeld voor studenten van mbo-zorgopleidingen in heel Nederland en interne academies van zorgorganisaties.

1e bijeenkomst gebruikers panel brancheopleidingen

Achtergrond

In 2018 startte de AWVB een pilot met ROC Tilburg rondom het thema verslaving. In samenwerking met docenten, onderzoekers van de AWVB, een trainer en een ervaringsdeskundige werden gastlessen verzorgd aan studenten niveau 3 en 4 van de opleiding Verpleegkunde en Maatschappelijke zorg.  In 2019 kreeg dit initiatief een vervolg en startte een samenwerking tussen onderzoekers van de AWVB en docenten van vijf mbo-opleidingen. Samen ontwikkelden zij de modules die nu gepresenteerd worden. Dankzij deze samenwerking tussen onderzoekers en docenten zijn de onderwijsmodules zowel inhoudelijk als didactisch gebaseerd op de nieuwste inzichten.

Thema's: zelfbeschadigend gedrag, zelfregie, verslaving, familienetwerken

De eerste module, over zelfbeschadigend gedrag bij mensen met een licht verstandelijke beperking, gaat onder meer over de kenmerken, oorzaken en gevolgen van dit gedrag. Daarnaast bevat de module uitleg over de wisselwerking tussen de persoon die zelfbeschadigend gedrag laat zien, en diens omgeving. Docenten kunnen gebruikmaken van fictieve casussen en er is ruimte om te reflecteren op het leerproces dat studenten tijdens de module hebben doorgemaakt.

Medio mei verschijnt het tweede lespakket, over zelfregie bij mensen met een licht verstandelijke beperking. De overige twee modules verschijnen rond de zomer van dit jaar. Daarin staan de thema’s verslaving en familienetwerken bij mensen met een licht verstandelijke beperking centraal. 

Bestellen

De modules zijn kosteloos beschikbaar voor alle docenten die betrokken zijn bij mbo-opleidingen aan toekomstige zorgprofessionals en zijn op te vragen bij Luciënne Heerkens, kennismanager van de AWVB: G.C.J.Heerkens@tilburguniversity.edu

Marion Kersten
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marion Kersten

Deze pagina is een onderdeel van: