Prokkelactiviteiten maken kans op Gouden Prokkel

Van maandag 10 juni tot en met zaterdag 15 juni vindt de jaarlijkse Prokkelweek plaats. Deze week zorgt elk jaar weer voor ontmoetingen en verbindingen die indruk maken en bijdragen aan een inclusievere samenleving. Zorgaanbieders, maar ook gemeenten, scholen, maatschappelijke organisaties en bedrijven kunnen zelf het initiatief nemen om een ontmoeting te organiseren. De mooiste, inspirerende of meest indrukwekkende ontmoetingen met de buurt, op het werk of in de vrijetijd, maken kans op de Gouden Prokkel.

Prokkelactiviteiten

Waardevol

Verwondering, positiviteit en wederzijds begrip: stichting Prokkel hoort elk jaar weer terug hoe waardevol mensen de ontmoetingen in de Prokkelweek vinden. En wat het doet met beeldvorming over mensen met een verstandelijke beperking.

Vooruitblik

De Prokkelweek is een initiatief van stichting Prokkel en een samenwerking met vele organisaties door het hele land. Marian Geling, landelijk projectleider, kijkt weer uit naar de nieuwe editie. ‘De ontmoetingen hebben als doel om te verbinden en begrip te hebben voor elkaar en daarin slagen we elk jaar weer. Het valt elke keer op hoeveel mensen het hebben over de positieve energie die er bij de ontmoetingen is. En wat het vervolgens oplevert, ook na die week.’ Wie ook in de Prokkelweek wil ervaren hoe waardevol het is, kan zelf een activiteit organiseren en aanmelden via de site.

Diverse activiteiten en mogelijkheden

Een welzijnsinstelling kan bijvoorbeeld een spelletjesmiddag organiseren en verschillende  buurtbewoners uitnodigen. Een woning van een zorgaanbieder kan bijvoorbeeld een high tea organiseren en de buurt uitnodigen. En zo ontdekken wat je voor elkaar kunt betekenen. Een bedrijf kan een dag één of meer stageplekken aanbieden voor mensen met een verstandelijke beperking. En zo ervaren wat voor wat iemand kan betekenen voor je bedrijf.

Gouden Prokkel 2024

Er is ontzettend veel mogelijk en je kunt het zo klein of groot maken als je zelf wilt. De activiteiten die via de site worden aangemeld, maken bovendien kans om uitgeroepen te worden tot Gouden Prokkel. Voor de Gouden Prokkelprijsuitreiking van 2024 zijn er drie categorieën: met de buurt, in de vrije tijd en op het werk. Op prokkel.nl is onder het menu- item ‘Prokkelweek’ meer informatie te vinden en staan ook voorbeelden van activiteiten.

Vragen? Neem contact op met stichting Prokkel via 06-24677785 of mail naar info@prokkel.nl.