Nieuws van leden

Raakvlak en ’s Heeren Loo winnen Award of Excellence

17 december 2019

Het nieuwe logo en de nieuwe huisstijl van ’s Heeren Loo heeft de Award of Excellence 2019 gewonnen. Deze prestigieuze onderscheiding is aan Raakvlak toegekend door de Worldwide Logo Design Award (WOLDA). Dit jaar was de tiende editie, wereldwijd deden deelnemers uit 38 landen mee.

foto award

Het Rotterdamse ontwerp en communicatiebureau Raakvlak was in 2017 uitgenodigd om te pitchen voor de restyling van het bestaande logo van ’s Heeren Loo. In plaats van een restyling hebben zij een geheel nieuw logo ontworpen. Het nieuwe logo sluit beter aan bij de visie en de kernwaarden van de organisatie.  

’s Heeren Loo wil met een nieuwe huisstijl en het nieuwe logo de zichtbaarheid en naamsbekendheid van de organisatie vergroten. Volgens Irma van der Fluit, directeur Marketing en Communicatie, ligt er nu een nieuw concept waarmee de organisatie goed aan de weg kan timmeren. “’s Heeren Loo is al meer dan 125 jaar actief op het gebied van zorg en expertise aan mensen met een verstandelijke beperking. Die ruime ervaring wil ’s Heeren Loo meer uitdragen. Niet alleen richting cliënten, verwanten en (potentiële) medewerkers, maar ook naar verwijzers, financiers en bijvoorbeeld andere zorgorganisaties. Bovendien beschouwt ’s Heeren Loo het als zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat we onze expertise ook delen met anderen.”

Verbinding en kracht

Het nieuwe logo laat visueel de essentie van ’s Heeren Loo zien: de zorgdriehoek. Van der Fluit: “Bij ’s Heeren Loo werken cliënt, verwant en zorgprofessional nauw samen. Die samenwerking is leidend. Het zorgt voor verbinding en kracht. In het beeldmerk is deze menselijke verbinding verbeeld door drie ronde ‘hoofdelementen’ die samen één geheel vormen. De mens staat centraal en komt het best tot z’n recht als deze zich gesteund weet door mensen om zich heen.”

 

“Alle mensen zijn verschillend. Dit hebben wij in het beeldmerk verwerkt door het gebruik van verschillende kleurtinten”, zegt Hester de Wit van bureau Raakvlak. “Aan de basis van de zorg die ’s Heeren Loo biedt, staat wetenschappelijk onderzoek.  Deze ’harde kant’ hebben we vormgegeven door de geometrische, centrale zeshoek, de hexagon. Die biedt stevigheid aan de organische vormen om hem heen. Hoekig en rond, hard en zacht, samen en uniek. De diepte ontstaat door het kantelen van de stevige zeshoek. Daarmee krijgt het hele beeldmerk beweging en ruimte.” De reacties op het beeldmerk, dat sinds januari 2019 in gebruik is genomen, zijn volgens Van der Fluit ook bijzonder positief. “De zorgdriehoek, de cliënt, verwant en zorgprofessional, is het kloppend hart van onze organisatie. Dit is we nu ook verankerd in ons logo. Dat is iets waarin onze mensen zich herkennen. Evenals de beweging die het beeldmerk suggereert. Elke dag weer kijken we hoe we mensen verder kunnen helpen. Soms met kleine stapjes en soms met grote stappen vooruit.”

De kleur blauw straalt kracht, vertrouwen en betrouwbaarheid uit en is professioneel. Gekozen is voor warme blauwe kleuren omdat het om mensen gaat. Voor het woordmerk is een krachtig en stevig lettertype gekozen. ’s Heeren Loo is met zijn meer dan 125-jarig bestaan, 11.000 cliënten, 16.000 medewerkers en meer dan 1000 locaties niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Het beeldmerk is boven het woordmerk geplaatst, omdat het woordmerk het fundament is waarop alles gebouwd is. Het beeldmerk staat niet in het midden, omdat het in beweging is en staat gekanteld om een stap vooruit te symboliseren.’

Redactie VGN