Nieuws van leden

Samenwerking Reinaerde en Kamers met Aandacht bevordert inclusie jongeren

10 oktober 2022

Zorgorganisatie Reinaerde heeft zich aangesloten bij Kamers met Aandacht. Door de samenwerking kan Reinaerde jongeren tussen de 18 en 23 jaar aanmelden voor een kamer mét aandacht. Op 4 oktober hebben beide partijen de samenwerkingsovereenkomst getekend.

Kamers met Aandacht en Reinaerde

Wat doet Kamers met Aandacht?

Kamers met Aandacht zoekt voor jongeren tussen de 18 en 23 jaar naar kamers bij particulieren. Hier is, naast ambulante begeleiding van Reinaerde, ook informele steun aanwezig is in de vorm van huisgenoten of betrokken buren.

Hoe werkt de samenwerking?

De samenwerking houdt in dat een jongere tussen de 18 en 23 jaar een kamer huurt bij een particulier. Dat is iemand met een warm hart én woonruimte in zijn huis. De particulier wordt vrijwilliger bij Kamers met Aandacht. De jongere krijgt minimaal 6 maanden ondersteuning van Reinaerde. Daarnaast is er een aantal voorwaarden waaraan de jongere moet voldoen, zoals minimaal 24 uur per week dagbesteding/werk/therapie.

Focus op kwaliteit van leven

Door de samenwerking krijgen kwetsbare jongeren op weg naar zelfstandigheid meer mogelijkheden bij het vinden van passende huisvesting. Zij krijgen van Reinaerde begeleiding bij het wonen: een kamer mét aandacht. Het past bij de visie van Reinaerde om samen met haar partners te werken aan inclusie en het realiseren van kwaliteit van leven. Door het ondertekenen van deze overeenkomst versterken we de relatie tussen Reinaerde en Kamers met Aandacht.

Over Reinaerde

Wonen, werk, behandeling en begeleiding en dagbesteding, voor jong en oud. Reinaerde verzorgt begeleiding en behandeling om bij te dragen aan de kwaliteit van leven voor zo’n 3.600 cliënten met een beperking. Met 2.600 collega’s in alle 26 gemeenten van de provincie Utrecht bouwt Reinaerde aan een betere wereld waarin iedereen een rol van betekenis heeft. Samen met cliënten en hun familie en samen met andere zorgpartners.

Meer over Kamers met Aandacht

Stichting Kamers met Aandacht realiseert Kamers met Aandacht: woonruimte voor jongeren die behoefte hebben aan een vangnet of praktische vaardigheden hebben om helemaal zelfstandig te wonen. Reinaerde kan jongeren die ondersteuning ontvangen, aanmelden voor een Kamer met Aandacht.