Nieuws van leden

SEIN behaalt zilveren MTZ-certificaat

29 juni 2023

SEIN, het expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde, heeft het zilveren MTZ-certificaat ontvangen. Voor dit Milieuthermometer Zorg certificaat moet een zorginstelling voldoen aan duurzaamheidseisen op vijftien thema’s, zoals energie, mobiliteit, vastgoed, voeding en afval.

SEIN MTZ uitreiking zilve
Charlotte van der Meij, wethouder Klimaat, Energie, Zorg en Welzijn reikt het certificaat zilver van de Milieuthermometer Zorg uit aan Martin Slaager, manager Facilitair en Vastgoed van SEIN, expertisecentrum voor epilepsie en slaapproblemen

Integreren van duurzaamheidsmaatregelen

‘Het succesvol integreren van duurzaamheidsmaatregelen in het dagelijks handelen om goede zorg mogelijk te maken vraagt continue aandacht. Dat zal de belangrijkste uitdaging zijn en blijven voor onze medewerkers en cliënten. Dit certificaat toont aan dat we op de goede weg zijn. En daar ben ik trots op’, zegt de bestuurder van SEIN, Jean Willem Barzilay.

Van zilver naar goud

SEIN behaalde in 2018 het certificaat ‘brons’. Met het behalen van het certificaat ‘zilver’ is SEIN op weg om in 2025 het certificaat ‘goud’ te behalen. Dit doel is niet zozeer gericht op het ‘goud’ zelf, maar uiteraard waar dit voor staat. De auditor, Maarten Leijdekkers, heeft ervaren dat SEIN snapt waar het om gaat. Hij zegt hierover: ‘Binnen SEIN zijn grote stappen gezet op het gebied van duurzaamheid en de zaken zijn goed ingebed binnen de organisatie. Het uitspreken van de ambitie voor het behalen van het gouden niveau van de Milieuthermometer Zorg in 2025 toont lef. Zeker voor een zorgorganisatie.’

Over de Milieuthermometer Zorg

De Milieuthermometer Zorg is een certificeerbaar milieumanagementsysteem dat een duurzame bedrijfsvoering stimuleert en borgt. Met de Milieuthermometer Zorg geeft SEIN zichtbaar invulling aan duurzaamheid. In totaal zijn inmiddels 370 zorglocaties gecertificeerd waarvan 9 met goud, 191 zilver en 190 brons. Met het zilveren niveau presteert SEIN bovengemiddeld goed op de duurzaamheidsladder.