Nieuws van leden

Stichting Prokkel zet zich weer in voor inclusieve stembureau’s

17 augustus 2023

In elke Nederlandse gemeente inclusieve stembureaus: dat is waar Stichting Prokkel zich voor inzet. Het doel is om tijdens de komende Tweede Kamer verkiezingen op 22 november 2023 in minimaal 200 gemeenten een inclusief stembureau te hebben.

Stichting Prokkel inclusieve stembureau's

Prokkelduo’s

Bij de verkiezingen in maart 2023 waren in bijna 200 gemeenten meer dan 300 Prokkelduo’s actief als vrijwilliger. Mensen met een (licht) verstandelijke beperking vormden samen met iemand zonder beperking een vrijwilligersduo dat de reguliere stembureautaken uitvoerde. Bij de komende verkiezingen is het ook mogelijk dat mensen met een (licht) verstandelijke beperking alleen even meekijken of onderdeel zijn van een welkomstteam.

Inclusieve samenleving

De inclusieve stembureau's dragen bij aan een inclusieve samenleving. Vanuit het VN-verdrag Handicap wordt ook gevraagd om te zorgen voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen en dit is een van de manieren waarop gemeenten er vorm aan kunnen geven.

Mensen zijn meer dan hun beperking

De inclusieve stembureau's laten zien dat mensen met een verstandelijke beperking meer zijn dan hun beperking en dat ze van betekenis willen en kunnen zijn in de samenleving. Het vergroot tegelijkertijd hun interesse voor de democratie en het stemrecht, zowel bij henzelf als bij mensen in hun omgeving.

Positieve ervaringen en veel media-aandacht

Niet alleen de Prokelduo’s en de andere vrijwilligers op de stembureaus hebben het positief ervaren, ook is er veel landelijke en lokale media-aandacht geweest voor de inclusieve stembureaus. De meeste gemeentes doen tijdens de komende verziekingen dan ook weer mee met dit initiatief.

Aanmelden als Prokkelduo

Aanmelden kan via Stichting Prokkel. Hier vind je ook meer informatie over de inzet van Prokkelduo’s en bijbehorende toolkits, maar ook hoe gemeenten kunnen deelnemen. 

Ter voorbereiding biedt Stichting Prokkel voor Prokkelduo’s een online e-learning aan, waarbij alle duo’s samen elkaar online ontmoeten.

Heb je vragen? Neem dan contact op met Marian Geling, landelijk projectleider Stichting Prokkel: marian@prokkel.nl of 06 2705 7594.