Nieuws van leden

In meer dan 200 gemeenten inclusieve stembureaus

09 maart 2023

Nog een kleine week te gaan en dan vinden de verkiezingen voor de Provinciale Staten en waterschappen plaats. In meer dan 200 gemeenten zullen stembureaus zijn waar ook mensen met een (licht) verstandelijke beperking actief zijn als vrijwilliger. Goed nieuws, vindt stichting Prokkel, initiatiefnemer van deze campagne, want op deze manier wordt de samenleving steeds inclusiever.

Het Prokkelduo Wilma van Dinter (links) en Lieke Derksen (rechts)
Het Prokkelduo Wilma van Dinter (links) en Lieke Derksen (rechts)

Toename aantal inclusieve stembureau’s

Marian Geling, landelijk projectleider van stichting Prokkel, is blij met de toename van de inclusieve stembureaus. ‘Na een pilot twee jaar geleden en een succesvolle editie bij de gemeenteraadsverkiezingen, zijn er dit jaar nog veel meer stembureaus bijgekomen. Voor de meer dan één miljoen mensen in Nederland met een licht verstandelijke beperking is dit heel belangrijk. Niet alleen worden ze zo meer betrokken bij dit democratische proces, ook zorgt het voor meer ontmoetingen tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking.’

Verschillende werkzaamheden

De vrijwilligers met een (licht) verstandelijke beperking kunnen verschillende werkzaamheden doen. ‘Vaak doen ze net als de andere vrijwilligers dezelfde taken, met het enige verschil dat ze dit - indien nodig - in nauw overleg met een andere vrijwilliger doen. Sommigen doen het helemaal zelfstandig.  Een lichtere variant is het welkomstteam.

Geslaagd voor de toelatingstoets

Momenteel zijn er al bijna (Prokkel)duo’s gevormd. Net als de andere stembureauleden zijn ook de vrijwilligers met een licht verstandelijke beperking geslaagd voor de toelatingstoets die voorafgaand aan de werkzaamheden is gedaan. Als voorbereiding op de toets en de praktijk geeft stichting Prokkel online lessen met ervaringsdeskundige Lieke  en hebben er praktijkdagen in vijf provinciehuizen plaatsgevonden. Ook deze dagen zijn gegeven door ervaringsdeskundigen met aanwezigheid van een gedeputeerde of commissaris van de Koning. Dit geeft wel aan hoe belangrijk het is.’

Zie ook Prokkel.nl.