Nieuws

Oproep aan lijsttrekkers: help mee de Provinciale Statenverkiezingen toegankelijk te maken

18 januari 2023

Help mee de Provinciale Statenverkiezingen beter toegankelijk en begrijpelijk te maken! Die oproep doet ProDemos, samen met de VGN en andere maatschappelijke organisaties, aan politieke partijen die meedoen aan de aankomende verkiezingen voor de Provinciale Staten op 15 maart dit jaar. Ook voor mensen met een verstandelijke beperking is het belangrijk om hun stem te laten horen, nu worden ze vaak nog onvoldoende uitgenodigd om hun stemrecht te gebruiken.  

De VGN vindt het belangrijk dat mensen met een beperking bij de verkiezingen meer mogelijkheden krijgen om hun stem uit te brengen.  Deze actie past in het Actieplan Toegankelijk stemmen dat als doel heeft het verbeteren van de toegankelijkheid van de verkiezingen zodat mensen met een beperking, net als ieder ander, hun democratisch recht kunnen uitoefenen. De brief aan de lijstrekkers is een gezamenlijk initiatief van ProDemos, ASVZ, LFB, Ieder(in), Philadelphia, ProDemos, Reinaerde, Zorgbelang Inclusief en VGN.

Begrijpelijke informatie helpt om te kunnen kiezen

Veel mensen met een verstandelijke beperking kunnen niet lezen of vinden lezen moeilijk. Het gaat om een grote groep mensen die de informatie over verkiezingen of de plannen van de politieke partijen niet goed begrijpen en daardoor het lastig vinden om keuzes te maken.  Of ze begrijpen niet (goed) wat stemmen is of wat verkiezingen zijn. Door hulp en goede informatie kunnen ze wel keuzes maken. De gezamenlijke brief is hier te lezen.

Vragen aan politieke partijen die meedoen aan de Provinciale Statenverkiezingen

Alle lijsttrekkers van partijen die meedoen aan de Provinciale Statenverkiezingen hebben een brief gekregen met daarin de volgende vragen:

  1. Hoe toegankelijk zijn de verkiezingen in uw provincie voor mensen met een verstandelijke beperking? Hebt u hierover gesproken met mensen met een verstandelijke beperking?

  2. Hoe eenvoudig zijn de plannen van uw politieke partij geschreven? Kunnen mensen met een verstandelijke beperking deze lezen en begrijpen?

  3. Kunt u een filmpje opnemen waarin vragen van mensen met een verstandelijke beperking worden beantwoord. Deze filmpjes worden verzameld op de website Stemjijook.nl. Op deze website kunnen mensen met een lichte verstandelijke beperking informatie vinden over de verkiezingen en hoe stemmen werkt.

Prodemos: Het Stem jij ook?-project

In aanloop naar de verkiezingen op 15 maart 2023 werkt ProDemos aan toegankelijke en begrijpelijke verkiezingen. Onder de noemer ‘Stem jij ook?’ ondersteunt ProDemos kiesgerechtigden met een lichte verstandelijke beperking (LVB) én professionals en naasten met verkiezingsactiviteiten. Speciaal voor hen zijn er een speciale verkiezingskrant, een website met uitleg (www.stemjijook.nl) en een online workshop. 

Ga voor meer informatie over het Stem jij ook?-project en andere verkiezingsactiviteiten van ProDemos naar prodemos.nl/verkiezingsactiviteiten.

Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen

Deze pagina is een onderdeel van: