Nieuws

‘Stem jij ook’ maakt Provinciale Verkiezingen begrijpelijk en toegankelijk

15 februari 2023

De verkiezingen voor Provinciale Staten en de waterschappen zijn op 15 maart a.s. Stemmen kan voor mensen met een lichte verstandelijke beperking soms lastig en spannend zijn. Want hoe bepaal je op wie je stemt en hoe werkt het stembiljet? Het is belangrijk dat verkiezingen begrijpelijk zijn en dat iedereen gebruik kan maken van het stemrecht. Met het project Stem jij ook? legt ProDemos op een begrijpelijke manier uit wat de provincie doet, waarom het belangrijk is om te stemmen en hoe het stemmen zelf werkt. De informatie is ook handig voor naasten en begeleiders.

Workshop Stem jij ook?
Workshop Stem jij ook?

Je kunt meehelpen om zoveel mogelijk mensen te bereiken! Dat kun je doen op de volgende manieren:

  • Ben je een professional of naaste die meer informatie zoekt om de verkiezingen begrijpelijker te maken? Kijk dan op stemjijook.nl/voor-professionals. Hier staat veel praktische informatie. Bekijk bijvoorbeeld samen de speciale Stem jij ook?-uitzending. Of wijs cliënten (of naasten) op de uitzending, zodat ze deze zelf kunnen kijken. Als je de uitzending samen kijkt, kun je interactieve elementen invoegen en er een soort workshop van maken. Hiervoor is een handleiding beschikbaar. De uitzending is te bekijken via www.stemjijook.nl.
     
  • Bestel een of meerdere pakketten met 25 Stem jij ook?-verkiezingskranten en deel deze uit. Hang de bijgevoegde poster op een goed zichtbare locatie op.
     
  • Wijs cliënten op de website www.stemjijook.nl  Hierop staan uitleg over de verkiezingen, animatiefilmpjes met uitleg, kleurplaten én filmpjes waarin provinciale lijsttrekkers uitleggen wat hun partij belangrijk vindt. Ook staan er filmpjes van politieke partijen waarin zij hun standpunten in begrijpelijke taal uitleggen. Zij hebben gevolg aan de oproep gegeven om de verkiezingen begrijpelijker en toegankelijker te maken. 

Alle materialen zijn gratis!

Kijk voor alle informatie over het project en de juiste links op www.stemjijook.nl en stemjijook.nl/professionals.

Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen