Nieuws van leden

Toolbox voor gemeenten om het stemmen voor slechtziende en blinde kiezer te verbeteren

24 februari 2022

Burgemeester Jan van Zanen van de gemeente Den Haag nam een kijkje bij Visio om te ervaren hoe het is om te stemmen met een visuele beperking. Voor een groot deel van de mensen met een visuele beperking is zelfstandig stemmen helaas nog geen vanzelfsprekendheid. Zij kunnen niet altijd op een veilige manier bij het stembureau komen of zonder hulp hun stem uit kunnen brengen. Kennis over Zien heeft nu een toolbox ontwikkeld die gemeenten helpt om de verkiezingen toegankelijker te maken voor mensen met een (visuele) beperking.

Burgemeester Jan van Zanen bij Visio (fotograaf: Jurriaan Brobbel)
Burgemeester Jan van Zanen bij Visio (fotograaf: Jurriaan Brobbel)

Oefenen zelfstandig stemmen

Burgemeester Jan van Zanen - tevens voorzitter van de VNG -  sprak met mensen met een visuele of auditieve beperking, zoals Robert, Margriet, Annet en Gomer (vergezeld door hulphonden Ziggy en Helga) die gingen oefenen met de speciale stemvoorzieningen. Hij gaf aan dat zijn gemeente, maar ook andere gemeenten, van ervaringsdeskundigen kunnen leren hoe ze de verkiezingen nog toegankelijker kunnen maken. 

Gemeenten, check de toolbox

Kennis over zien is een gezamenlijk initiatief van Koninklijke Visio, Bartiméus, de Robert Coppes Stichting en de Oogvereniging waarin ze hun kennis delen. 
De toolbox helpt gemeenten om:

  • Inzichtelijk te krijgen welke informatie kiezers vooraf nodig hebben;
  • Te zorgen dat de informatie toegankelijk is voor blinden en slechtzienden;
  • Een stemlocatie visueel toegankelijk in te richten;
  • Te zorgen dat de stembureaumedewerkers voldoende op de hoogte zijn van hulpmiddelen en hulpmogelijkheden.

De aanbevelingen zijn bovendien voor een veel grotere groep bruikbaar, denk aan ouderen en laaggeletterden. Maar ook voor het bredere stempubliek hebben duidelijkheid en zichtbaarheid, basisuitgangspunten voor toegankelijk maken voor slechtziende en blinde mensen, een meerwaarde.

De toolbox is te vinden op https://kennisoverzien.nl/inclusief-stemmen/ 

Onder de naam Kennis Over Zien werken Bartiméus, Koninklijke Visio, Robert Coppes Stichting, Oogvereniging en MaculaVereniging samen aan het ontwikkelen en delen van kennis over visuele beperkingen.

Dianne van der Veen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen

Deze pagina is een onderdeel van: