Nieuws van leden

Vertrek van bestuurder per 1 februari bij Lunet

29 november 2023

Hilda Barnhoorn, lid van de Raad van Bestuur bij gehandicaptenorganisatie Lunet in Eindhoven en De Kempen, heeft haar vertrek bij Lunet aangekondigd per 1 februari 2024. Zij gaat aan de slag als bestuurder bij ouderenorganisatie Attent Zorg en Behandeling in Gelderland en volgt hiermee interim-bestuurder Luc Kenter op.

Hilda Barnhoorn

Enorme inzet en gedrevenheid

Hilda Barnhoorn heeft zich ten volle ingezet voor een toekomstbestendig Lunet die haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt voor kwetsbare mensen in onze samenleving. Ze heeft in haar werk voortdurend de verbinding gezocht en gemaakt met de mensen die elke dag weer op onze ondersteuning rekenen, hun vertegenwoordigers, de medewerkers en de organisaties in de regio. De maatschappelijke uitdagingen waar we als organisatie voor staan vragen andere oplossingen dan we gewend zijn en vragen samen optrekken. Wij zijn Hilda dankbaar voor haar enorme inzet en gedrevenheid.

Veel ervaring in de zorg

Hilda Barnhoorn heeft in verschillende zorgsectoren, waaronder GGZ, Verslavingszorg, Jeugdzorg en sociaal domein gewerkt. Ze werd per september 2020 benoemd tot lid van de Raad van Bestuur van gehandicaptenorganisatie Lunet naast voorzitter Ronald de Lange. Adriaan Frijters  van de Raad van Toezicht, laat namens Lunet weten haar vertrek te betreuren en wenst haar veel succes met deze mooie stap naar de ouderenzorg.

Sam van den Brink
Wil je meer weten?
Neem contact op met Sam van den Brink