Brief aan informateur: prioriteer inclusie en investeer in gehandicaptenzorg

VGN stuurde op 20 december een brief aan Ronald Plasterk, de informateur die zich over de kabinetsformatie buigt. In de brief vraagt de VGN aandacht voor een drietal uitdagingen waar een nieuw kabinet voor staat, als het gaat om de gehandicaptenzorg: meedoen, de arbeidsmarkt en de complexe zorg. Bij elk thema staan concrete voorstellen waar de VGN graag samen met het nieuwe kabinet aan wil werken.

Foto van het torentje in Den Haag en de hofvijver

1. Zorg ervoor dat mensen met een beperking mee kunnen doen

De groep van 2 miljoen Nederlanders met een beperking is zeer divers, maar wat hen bindt is de wens om gewoon mee te doen en een betekenisvol leven te kunnen leiden. Dit is hun recht. Bovendien kan het leiden tot een minder groot beroep op professionele ondersteuning en het voorkomt dat talent onbenut blijft op de arbeidsmarkt. Om ervoor te zorgen dat iedereen kan meedoen, is integraal overheidsbeleid nodig op bijvoorbeeld de arbeidsmarkt, wonen, onderwijs, sport en vrije tijd. Juist ook voor de naar schatting 1,1 miljoen mensen met een licht verstandelijke beperking is dit integrale beleid essentieel. De VGN benoemt in haar brief tal van voorstellen voor verbetering, die we graag in realiteit zouden willen omzetten.

2. Voer een adequaat arbeidsmarktbeleid voor de gehandicaptenzorg

Zorg is mensenwerk. Juist in de langdurige zorg is de kwaliteit van de relatie tussen cliënt en medewerker van groot belang. De arbeidsmarktprognoses voor de zorgsector laten zien dat de spanning op de arbeidsmarkt de komende jaren verder zal oplopen. De gehandicaptenzorg hecht dan ook grote waarde aan goed personeelsbeleid en passende arbeidsvoorwaarden en is bereid om daarin te investeren. In ons streven om dit te doen hebben we echter hulp nodig van een nieuw kabinet. In de brief doen we hiervoor concrete voorstellen.

3. Schrap voorgenomen kortingen en investeer in complexe zorg

De problematiek van de groep mensen met een beperking die een beroep doet op zorg met verblijf is de afgelopen tien jaar steeds complexer geworden. De ontwikkeling van de zorgtarieven in de Wlz zijn minder snel gegaan. Juist voor de meest intensieve zorg schieten deze tarieven tekort. Dit speelt ook voor de jeugdhulp. In combinatie met de arbeidsmarktproblematiek zorgt dit ervoor dat in 2022 meer dan een kwart van de sector in de rode cijfers is beland. Onze leden werken eraan om de kosten terug te dringen, maar zien dat dit gepaard gaat met zorgverschraling of zelfs opnamestops en oplopende wachttijden voor de meest complexe cliënten. De noodzakelijke ruimte om te investeren in duurzaamheid en technologische innovatie ontbreekt. Tegelijkertijd had het huidige kabinet juist forse bezuinigingen voorgenomen: bijna 200 miljoen in 2025. Ingrijpen is daarom noodzakelijk. 

VGN wil samenwerken met het nieuwe kabinet

Met de brief heeft de VGN aandacht gevraagd voor de uitdagingen waar de gehandicaptenzorg voor staat de komende jaren. Deze uitdagingen zijn extra complex door het tijdperk waarin we leven, van schaarste aan mensen en middelen. We moeten de zorg op een andere manier organiseren en meer samenwerken, maar we zien dat marktwerking in de langdurige zorg die noodzakelijke samenwerking frustreert, zorgt voor veel administratieve lasten door jaarlijkse complexe aanbestedings- en inkoopprocedures en voor veel frustraties bij zorgaanbieders en cliënten. We willen ook daar graag samen met het nieuwe kabinet aan werken.

We hopen dat deze thema's tijdens de formatie een plek kunnen krijgen. Download de volledige brief hieronder.

Download hier de brief

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Noortje Smit
E-mail
Telefoonnummer
Noortje Smit