Nieuws van leden

VGU biedt brancheopleidingen aan voor mensen met een beperking

08 augustus 2022

Voor veel mensen is het om uiteenlopende redenen niet haalbaar om een opleiding te volgen aan het ROC, een hogeschool of universiteit. Vooral mensen met een beperking vallen daardoor buiten de boot, terwijl juist zij veel belang hebben bij een passende opleiding. Om die reden heeft het ministerie van VWS drie brancheopleidingen laten ontwikkelen. Deze opleidingen worden in samenwerking met de Academie voor Zelfstandigheid door zorgorganisaties in het hele land aangeboden.

Schoffelen brancheopleiding AvZ

Passend leerwerktraject

De opleidingen zijn erkend door de betreffende brancheorganisaties en bieden toegang tot entreeonderwijs. Door de komst van de brancheopleidingen kunnen mensen voor wie betaald werk niet vanzelfsprekend is een passend leer-werktraject volgen. Met het behaalde diploma kunnen ze doorstromen naar (betaald) werk of een vervolgopleiding. Er zijn geen eisen om in te stromen.

Verschillende brancheopleidingen

De opleiding wordt gefinancierd vanuit een dagbestedingsindicatie, er wordt geen eigen bijdrage gevraagd. Er zijn brancheopleidingen voor Assistent Logistiek, Assistent Facilitair en Assistent Groenvoorziening. In de provincie Utrecht worden de opleidingen aangeboden door de Vereniging Gehandicaptenzorg Utrecht (VGU), een samenwerkingsverband van zorgorganisaties. 

Belangrijk dat mensen zich kunnen ontwikkelen

De VGU heeft als gezamenlijke doelstelling om mensen met een beperking zo normaal mogelijk mee te laten doen in de samenleving. Daarom is het belangrijk dat mensen zich kunnen ontwikkelen op gebied van zelfredzaamheid, sociale vaardigheden, werknemersvaardigheden en vakvaardigheden. Bij het volgen van een brancheopleiding ga je één dag in de week naar de opleiding. Samen met een kleine groep klasgenoten en je trainer leer je dan op een manier die bij je past. Daarnaast loop je minimaal twee dagen in de week stage.

Opleidingsplaatsen beschikbaar

Voor de brancheopleidingen Assistent Logistiek (werken in een distributiecentrum, magazijn of grootwinkelbedrijf) en Assistent Facilitair zijn nog opleidingsplaatsen beschikbaar. Geïnteresseerden kunnen in september starten met de opleiding.

Meer informatie

Informatie over de brancheopleidingen staat op de website van de Academie voor Zelfstandigheid1. Voor vragen over de opleidingen of aanmelden in de provincie Utrecht kan een mail worden gestuurd naar brancheopleidingen@vgu.nl.

Deze pagina is een onderdeel van: