Nieuws van leden

Viering vaststelling professioneel statuut artsen en raad van bestuur Vanboeijen

27 december 2022

Als professional wil je graag je werk goed doen. Je draagt hiervoor eigen verantwoordelijkheid, en bent ook deels afhankelijk van anderen: van je collega’s en ook van de organisatie. Elke beroepsgroep heeft een eigen expertise die boven het individu, de professional, uitstijgt. De beroepsgroep kan iets brengen, maar heeft ook iets nodig van de organisatie. Bij Vanboeijen willen we dit per beroepsgroep vastleggen in een professioneel statuut. De artsen binnen Vanboeijen hebben de primeur: zij hebben dit jaar een professioneel statuut afgesproken met de raad van bestuur. Op 23 december werd deze mooie mijlpaal gevierd.

Viering professioneel statuut Vanboeijen

Vakinhoudelijke dialoog en faciliteiten

Hoe kan een stuk papier (of een document in de computer) er nu voor zorgen dat je je vak als professional beter kunt uitoefenen? Het statuut gaat vooral over hóe de vakinhoudelijke dialoog wordt gevoerd en welke faciliteiten daarvoor nodig zijn.

Verschillende verantwoordelijkheden

Specifiek voor de beroepsgroep van de artsen is dat zij verantwoordelijk is voor het medisch beleid, ook tuchtrechtelijk. Dat betekent dat de relatie tussen de arts en patiënt een grote verantwoordelijkheid is voor de arts als persoon. Tegelijk zijn artsen ook medewerkers van de organisatie en moeten ze binnen die gestelde kaders werken. Daardoor is het mogelijk dat de verantwoordelijkheden weleens botsen. Het statuut regelt een aantal zaken vooraf: áls zich een situatie voordoet, is het door het professioneel statuut duidelijk hoe je elkaar kan (blijven) vinden.

Vakgroep artsen

Binnen Vanboeijen is er een vakgroep artsen samengesteld: hier maken alle in loondienst werkzame artsen deel van uit. Hier worden vakinhoudelijke zaken besproken. Vanuit de vakgroep zijn de artsen daarnaast in overleg met de raad van bestuur van Vanboeijen, en in uitzonderingsgevallen met de raad van toezicht. De raad van bestuur heeft aangegeven bij welke onderwerpen zij de expertise van de artsen graag willen betrekken.

Ook willen we met het professioneel statuut aansluiten bij de Vanboeijen Manier: dit sluit aan bij de behoeften van de beroepsgroep, het gebruik maken van de competenties van collega’s en het heeft als doel de relatie tussen de organisatie en de beroepsgroep te versterken.