Nieuws van leden

Wendela Hingst nieuwe bestuurder van Raamwerk

23 juni 2022

Wendela Hingst start per 1 juli 2022 als de nieuwe bestuurder van Raamwerk. Wendela is een ervaren bestuurder met brede kennis van de zorg. Voorzitter Jos Brinkmann: ‘We hebben in Wendela een enthousiaste en betrokken persoon gevonden die goed in staat is om richting te geven aan de opdracht en strategie van Raamwerk, met oog voor cliënten, medewerkers, stakeholders en ontwikkelingen in de sector.’

Wendela Hingst
Wendela Hingst - nieuwe bestuurder Raamwerk

Een leven leiden dat past bij onze persoonlijke voorkeuren

Wendela: ‘Raamwerk zet kwaliteit van leven en eigen regie van de cliënt centraal. Dat vind ik een prachtige opdracht die mij raakt en waar ik mij graag hard voor maak: we willen allemaal  een leven leiden dat past bij onze eigen persoonlijke voorkeuren. Dáár moet het om gaan bij zorg. Ik ben enorm blij met mijn benoeming en kijk er naar uit om de mooie vorm van zorg die Raamwerk aanbiedt duurzaam en kwalitatief verder te ontwikkelen.’

Zorg vanuit verbinding

Wendela verheugt zich op de kennismaking met medewerkers, cliënten en andere belanghebbenden van Raamwerk. Ze hecht veel waarde aan samenwerking en verbinding, zowel binnen de organisatie van Raamwerk als met andere organisaties en in de regio: ‘Mijn aandacht gaat uit naar een centraal vraagstuk voor de zorg en daarmee ook voor Raamwerk: de vermaatschappelijking van de zorg. We kunnen goede zorg alleen blijven leveren in verbinding met partners in het maatschappelijke domein. Dan is het ook belangrijk om scherp te hebben waar wij ons als Raamwerk in onderscheiden, hoe we andere partijen daarmee kunnen helpen, en ook waar die anderen ons mee kunnen helpen. Dat geldt ook binnen de organisatie: zo spreek ik andermans expertise graag aan. Daarbij kijk ik ook doorgaans over het muurtje naar de buitenwereld, waardoor ik mij graag laat inspireren.’

Grote opgave op het gebied van vastgoed

Wendela Hingst volgt Hans de Cocq van Delwijnen op, die per 1 juli 2022 start als directeur Vastgoedontwikkeling bij Raamwerk. Raamwerk staat de komende jaren voor een grote opgave op het gebied van vastgoed. Er is daarom voor gekozen om de organisatie tijdelijk te versterken op dit vraagstuk.