VGN Podcast over vastgoed, verduurzaming en het effect ervan op bewoners

In deze podcast spreken Jaap de Gruyter (bestuurder bij ASVZ) en Susanne Bentvelsen (bestuurder bij Aveleijn) over vastgoedvraagstukken en de Green Deal 3.0. Twee onderwerpen die samen een grote invloed hebben op het financiële fundament van gehandicaptenzorgorganisaties. En in dat fundament komen flinke scheuren door een voorgestelde overheidsbezuiniging. Hoewel dit over centen en bakstenen lijkt te gaan, vragen De Gruyter en Bentvelsen vooral aandacht voor de praktische gevolgen: 'Dit levert dagelijks discussies op de werkvloer op.'

Jaap, Johan en Susanne
Jaap de Gruyter (ASVZ), Johan van Ruyven (VGN) en Susanne Bentvelsen (Aveleijn) aan tafel voor De StellingCast

Overheidsbezuinigingen dreigen duurzaamheidsambities in kiem te smoren

Centraal in deze aflevering van De StellingCast, podcast van de VGN, staat het voornemen van de overheid om de financiële bijdrage voor beheer van zorgvastgoed fors te korten.  De zogenaamde Normatieve Huisvestingscomponent (NHC) zou dan met 8% dalen. 'Dat betekent dat we als sector een miljard minder kunnen investeren in vastgoed,' rekent De Gruyter uit, 'wat inhoudt dat we 10.000 woningen minder kunnen gaan bouwen of verbouwen voor mensen met een beperking. Dat is huge. Te veel.' De Gruyter is daarom (mede) opsteller geworden van het manifest De zorgvastgoedopgave haalbaar houdenwaarin vele zorgorganisaties en -branches (waaronder VGN) een noodkreet slaken. 

Gehandicaptenzorg wil aan de slag met de Green Deal 3.0, maar er zijn onvoldoende middelen

De voorgenomen kortingen vallen samen met oplopende rente, stijgende bouwkosten en toenemende bouweisen. Waardoor verduurzaming op de tocht komt te staan. De uitvoering van de Green Deal 3.0 lijkt hierdoor onbetaalbaar te worden, terwijl de gehandicaptenzorg zich hier wel aan verbonden heeft. 'Wij zijn als sector ook intrinsiek gemotiveerd om te verduurzamen,' stelt Bentvelsen, die ambassadeur is van de Green Deal, 'er zijn al veel zorgaanbieders die zich zonder enige verplichting inzetten voor verduurzaming, vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid.'

Verplicht investeren? 'Reken ons er op af'

De Gruyter bevestigt dat de gehandicaptenzorg graag wil verduurzamen. Sterker nog, hij vraagt de overheid om hem en andere zorgbestuurders te verplichten de doelen van 2030 te halen en hen ook verplicht hierin te laten investeren. 'Reken ons er op af. Ik kan je verzekeren: in 2028 zijn die maatregelen getroffen. En het levert betere zorg op.' Bovendien zou de overheid hier extra inkomsten uit krijgen, want de BTW die het Rijk zou kunnen heffen op deze investeringen loopt volgens De Gruyter op tot wel 210 miljoen euro per jaar. 'Die kan het Rijk gebruiken als financiële dekking om dit allemaal voor elkaar te krijgen.'

Menselijke gevolgen

Bentvelsen betreurt dat het haar en andere bestuurders zo lastig wordt gemaakt om te verduurzamen: 'We hebben te maken met oudere panden die niet meer voldoen aan de eisen die we op dit moment aan zorgvastgoed stellen. Daar wonen mensen soms heel lang. Stel je voor dat je met je eigen gezin in een huis woont dat niet voldoet aan de kwaliteitseisen, dan zou je daar toch ook wat aan willen doen?'

Beide bestuurders benadrukken dat  vastgoed- en duurzaamheidskwesties soms abstracte discussies oproepen, maar dat deze onderwerpen in de gehandicaptenzorg juist hele praktische, menselijke gevolgen hebben. De Gruyter: 'Het gaat bijvoorbeeld over situaties waarin het 's nachts niet genoeg afkoelt in huis, waardoor er geen goede nachtrust is. Dat beïnvloedt iemands kwaliteit van leven en het kan ook allerlei gedragsproblematiek veroorzaken.' Zo kleuren vastgoedkwesties de dagen voor zowel bewoners als begeleiders. Beide sprekers discussiëren hierover aan de hand van de stelling die deze StellingCast centraal stond: betekent het uitblijven van investeringen in vastgoed een te grote aantasting van de kwaliteit van de gehandicaptenzorg?

Meer lezen

Deze aflevering van De StellingCast, podcast van de VGN, is de vijfde in een serie over de financiële problemen in de gehandicaptenzorg en hoe we hiermee om kunnen gaan. Lees op deze pagina meer hoe vastgoed- en energiekosten druk zetten op de financiële gezondheid van zorgorganisaties.

‘Geef ons de middelen en geef ons ook gerust de verplichting om hierin te investeren. Want als er één sector is die geloofwaardig op de lange termijn denkt, dan is het wel de sector van de zorg voor mensen met verstandelijk beperking. Want het is geen uitzondering dat cliënten vijftig jaar of langer bij ons zijn.’

Jaap de Gruyter, bestuurder bij ASVZ

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Noortje Smit
E-mail
Telefoonnummer
Noortje Smit

Deze pagina is een onderdeel van