Nieuws van leden

Zorgorganisatie De Lichtenvoorde werkt aan realistische brandveiligheid

04 september 2017

Realistische brandveiligheid betekent voor De Lichtenvoorde dat elke medewerker weet wat er van hen wordt verwacht, zowel qua gedrag als qua handelen. Het betrekken van de cliënt bij de brandveiligheid van zijn of haar woonomgeving is daarbij voor De Lichtenvoorde van groot belang. Al eerder dit jaar opende De Lichtenvoorde de deuren van haar belevingswoning voor cliënten en zorgpersoneel. In de belevingswoning kan beleefd worden waar brandrisico´s aanwezig zijn in en om het huis.

Realistische brandveiligheid is voor De Lichtenvoorde ook het op strategisch niveau komen tot mooie samenwerkingen met bijvoorbeeld woningcorporaties en veiligheidsregio, zeker in een tijd van veranderde woonvormen en de veranderde wijze waarop de zorg is ingericht. De ´verouderde´ wet-en regelgeving is niet meer leidend. Het risico gericht denken schept enerzijds ruimte om daadwerkelijk tot passende, innovatieve oplossingen te komen. Anderzijds wordt er door bouwend Nederland misschien nog te veel regelgericht gedacht en ingericht. De hamvraag is dan, wie, in welke situatie, is verantwoordelijk voor de financiering van het ´risicogericht denken en handelen´. De vraag speelt vooral bij woonsituaties van minder zelfredzame mensen. Dit kunnen bijvoorbeeld senioren zijn die ouder en minder zelfredzaam worden achter de eigen voordeur of kwetsbare mensen met een hulpvraag. Voor een van de cliënten van De Lichtenvoorde werd onlangs een passende, innovatieve oplossing gevonden door het plaatsen van een mobiele watermistsprinkler in de woonsituatie van de client. Zie tevens artikel in de Elna.

 

Redactie VGN

Deze pagina is een onderdeel van: