Nieuws

De Zorg Brandveilig organiseert bijeenkomst 'Risicogestuurde brandveiligheid'

06 maart 2019

Het samenwerkingsverband De Zorg Brandveilig organiseert de bijeenkomst 'Risicogestuurde brandveiligheid in de zorg' op maandag 8 april 2019. Tijdens deze bijeenkomst maakt u kennis met ontwikkelde instrumenten en opbrengsten van het programma De Zorg Brandveilig. Ook krijgt u een unieke inkijk hoe UMC Utrecht en Veiligheidsregio Utrecht (VRU) samenwerken aan een risicogestuurde aanpak van brandveiligheid.

Omdat er in de zorg specifieke risico’s zijn, zoals risicovol gedrag en een beperkte zelfredzaamheid van cliënten, patiënten en bewoners, is het voldoen aan bestaande wet- en regelgeving geen garantie voor voldoende brandveiligheid. Daarom is een risicogestuurde aanpak van brandveiligheid het meest effectief.

Opbrengsten

Programma De Zorg Brandveilig stimuleert sinds 2014 deze omslag van regelgericht naar risicogestuurd denken en handelen en heeft tal van kennis, ervaringen en instrumenten opgebracht. In de bijeenkomst ontdekt u wat u direct kunt toepassen in uw zorgorganisatie. Hierbij kunt u denken aan risicoprofielen voor cliënten of patiënten, voorlichtingsmaterialen, maar ook aan innovatieve instrumenten als virtual reality trainingen en de online applicatie BrandWijzer.

De Zorg Brandveilig

De Zorg Brandveilig is een samenwerkingsverband van de zorgbranches, waaronder de VGN en Brandweer Nederland. In het programma 'De zorg brandveilig' staat de omslag centraal van een regelgerichte aanpak op brandveiligheid naar een risicogestuurde aanpak. Alleen voldoen aan wet- en regelgeving resulteert namelijk vaak niet in voldoende brandveiligheid. Daarbij is namelijk geen aandacht voor het risico dat een cliënt oplevert, omdat hij bijvoorbeeld niet in staat is om een ruimte zelfstandig te verlaten bij een ontruiming. Of omdat hij de noodzaak van een ontruiming niet begrijpt. Bovendien kan het gedrag van cliënten een groter risico op het ontstaan van brand vormen.

Wil jij meer lezen over brandveiligheid in de zorg? Bekijk de Zorg Brandveilig Nieuwsbrief of website.

Noortje Smit lachend
Wil je meer weten?
Neem contact op met Noortje Smit

Deze pagina is een onderdeel van: