Nieuws

30 miljoen voor innovatie in de sociale werkbedrijven

28 april 2015

Sociale werkbedrijven hebben een schat aan kennis en ervaring in huis om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen in gewone bedrijven, scholen en overheidsorganisaties. Als steuntje in de rug komt hiervoor 30 miljoen euro van het Rijk beschikbaar. Sociale werkbedrijven en arbeidsmarktregio’s kunnen tot 1 juli 2015 plannen indienen bij Cedris, de brancheorganisatie van sociale werkbedrijven.

Sociale werkbedrijven kunnen aanspraak maken op dit extra geld. Omdat er is afgesproken dat hiervoor eenzelfde bedrag aan cofinanciering bij komt, bijvoorbeeld van gemeenten of uit fondsen, komt er in totaal 60 miljoen euro vrij voor vernieuwing in sociale werkbedrijven.

Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 'De expertise die bij SW-bedrijven is opgebouwd in de begeleiding van mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer is van onschatbare waarde. Met het geld dat nu beschikbaar komt, kunnen hervormingen en innovaties worden doorgevoerd. Hierdoor kunnen gemeenten bij de uitvoering van de Participatiewet gebruik blijven maken van de expertise van SW-bedrijven. Nu, en in de toekomst.'

Waar kan de 30 miljoen euro voor worden gebruikt?
Er zijn drie mogelijkheden: De sociale werkbedrijven kunnen alleen of op het niveau van de arbeidsmarktregio, plannen indienen om WSW’ers, mensen die nog op de wachtlijst staan of de nieuwe doelgroep van de Participatiewet verder te ontwikkelen of aan werk te helpen.

Daarnaast maken plannen kans als zij er voor zorgen dat de expertise van stafmedewerkers en begeleiders in de sociale werkbedrijven verder wordt ontwikkeld. Bijvoorbeeld door hen te trainen in het creëren van banen die geschikt zijn voor mensen die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen.

Als laatste kan het geld worden gebruikt om de infrastructuur van SW-bedrijven beter toe te rusten op de Participatiewet, bijvoorbeeld door op het niveau van de arbeidsmarkregio beter samen te werken. Want het plaatsen van kandidaten op de goede werkplek en het creëren van banen voor de doelgroep werkt het beste als in de arbeidsmarkregio goed wordt samengewerkt.  Dit biedt ook kansen voor samenwerking met andere sectoren zoals de Gehandicaptenzorg.  

Alles bij elkaar moeten de plannen die met hulp van dit extra geld mogelijk worden gemaakt er voor zorgen dat meer mensen een plek vinden waar ze zinvol en gewaardeerd werk kunnen doen. Het liefst in een gewoon bedrijf, gelijkwaardig aan alle anderen die daar werken.

Sociale werkbedrijven en arbeidsmarktregio’s kunnen tot 1 juli 2015 plannen indienen bij Cedris, de brancheorganisatie van sociale werkbedrijven. De precieze voorwaarden en uitgebreidere beschrijving van de mogelijkheden zijn te vinden op www.cedris.nl.

Portretfoto Aart Bertijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Aart Bertijn

Deze pagina is een onderdeel van: