Nieuws

Ondersteuningsprogramma Participatiewet

28 augustus 2014

Divosa, VNG, UWV en Cedris hebben de handen ineen geslagen om UWV en gemeenten in de 35 arbeidsmarktregio’s te ondersteunen in de vormgeving van de betere dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers. Onder de vlag van de Programmaraad willen ze arbeidsmarktregio’s helpen bij de verdere ontwikkeling van de samenwerking tussen gemeenten en UWV. Alle opgeleverde producten zijn te vinden op de website van de Programmaraad: Samen voor de klant.

Op deze website vindt u informatie over de uitvoering van de wet SUWI en de projecten implementatie Participatiewet en WWB-wet, Ontsluiting Werkzoekendenbestand en Jeugdwerkloosheid. Denk aan praktijkvoorbeelden uit de arbeidsmarktregio's, formats, handreikingen, implementatiedagen en andere bijeenkomsten. Deze informatie is themagewijs gerubriceerd. Ook kunt u doorklikken naar de arbeidsmarktregio’s waarin u zelf actief bent. Zo kunt u het plan van aanpak van uw regio downloaden en/of contact leggen met de contactpersonen bij het UWV, Gemeente en SW bedrijf. 

Nieuwsbrief
Er wordt regelmatig nieuwe informatie op deze website geplaatst. U kunt zich tevens abonneren op het Programmaraadjournaal. Via deze nieuwsbrief wordt u periodiek geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen. 

Aanmelden voor de nieuwsbrief: www.samenvoordeklant.nl/actueel/nieuwsbrief

 

Portretfoto Aart Bertijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Aart Bertijn