Nieuws

50PLUS-lijsttrekker voor Europees Parlement bezoekt InteraktContour

20 februari 2014

Oog blijven houden voor kwetsbare burgers in de samenleving, voor mensen die niet voor zichzelf opkomen en die relatief onzichtbaar en onhoorbaar zijn. Deze boodschap ontving Toine Manders, lijsttrekker van 50PLUS voor het Europees Parlement, zaterdag 15 februari tijdens zijn werkbezoek aan woonlocatie Spikvoorde van InteraktContour en Zorggroep Solis. Op deze locatie wordt zorg geboden aan twee verschillende groepen: (jongere) mensen met niet-aangeboren hersenletsel en ouderen.

Toine Manders ging in gesprek met een vertegenwoordiging van bewoners, medewerkers en verwanten van beide zorgorganisaties. Het werkbezoek vond plaats in aanwezigheid van Margriet de Jager, wethouder van de gemeente Deventer. Ze lieten zich uitgebreid informeren over de samenwerking tussen InteraktContour en Zorggroep Solis. “We hebben gesproken over de invloed van de veranderingen in de AWBZ, Zorgverzekeringswet en Wmo en wat deze veranderingen betekenen voor het individuele huishoudboekje van mensen die zorg nodig hebben,” vertelt Andre Broekman, coördinerend begeleider van woonlocatie Spikvoorde.
 
“We hebben ook stilgestaan bij de kwetsbare thuissituatie van zelfstandig wonenden, en de beperkte mogelijkheden voor hen in de toekomst. Dit met het oog op het verdwijnen van de verzorgingshuizen en de risico’s die dit met zich meebrengt voor zowel mensen met niet-aangeboren hersenletsel als de ouder wordende mens.”

Participatie en innovatie

InteraktContour en Zorggroep Solis benadrukten de ontwikkelingen op het gebied van participatie en innovatie van zorgconcepten. Bijzondere aandacht ging uit naar de ontwikkelingen op het gebied van E-Health waaronder Telezorg van InteraktContour en het gebruik van producten als het beeldhorloge en de valdetector. “Deze producten zijn er op gericht om mensen zelfstandiger te laten zijn, waardoor ze langer thuis kunnen blijven wonen. Ontwikkelingen waarbij we het persoonlijk contact niet uit het oog mogen verliezen.”

Klik hier voor de reactie van Toine Manders.