Nieuws

54 VGN-leden in hoger beroep tegen uitspraak tarieven

06 november 2023

Namens 54 zorgaanbieders heeft de VGN beroep aangetekend tegen de uitspraak die de voorzieningenrechter op 6 oktober deed over de richttarieven die de zorgkantoren willen hanteren voor de jaren 2024-2026. De gehandicaptenzorg wil met een spoedappèl alsnog hogere tarieven afdwingen. De tijd dringt, want inmiddels is 40 procent van de zorg die in de sector wordt verleend verlieslatend.

hoger beroep

Door van het hoger beroep een spoedzaak te maken hoopt de VGN dat er in het vroege voorjaar van 2024 al een uitspraak komt die de bedrijfsvoering van volgend jaar en de inkoop van 2025 kan verzachten.

Misrekening

Een belangrijke motivatie voor het hoger beroep is het deel van de uitspraak waarin staat dat driekwart van de zorgaanbieders kostendekkend uit de voeten kan met de voorgestelde tarieven. De rechter voegde daar de aanname aan toe dat die 75 procent ook goed is voor 75 procent van de omzet. Nog voor de uitspraak overlegde ZN echter berekeningen die laten zien dat driekwart van de aanbieders maar een omzet vertegenwoordigt van 60 procent. De overige 40 procent lijdt dus verlies…

Niet transparant

Ook de financieringslasten en -baten zijn niet meegenomen in de berekeningen van de zorgkantoren. Bij elkaar maakt dit de opbouw van de voorgestelde tarieven onvoldoende transparant. Het blijft onduidelijk welke aanbieders met welke omzet zijn meegenomen in de opbouw van de tarieven. Omdat de omzetten flink uiteenlopen, ligt een onzuivere berekening op de loer. Er valt dus volgens de aanbieders die in beroep gaan nog veel aan transparantie te winnen.

Steun van de Kamer

De Tweede Kamer gaf de VGN-leden vlak voor het verkiezingsreces begon nog wat steun in de rug, door twee moties aan te nemen. Zo toonde een meerderheid van de Kamer zich tegen verschraling van de gehandicaptenzorg. Waardoor de VGN gemotiveerd blijft om ook samen met de zorgkantoren richting VWS de lobby voor betere inkoopvoorwaarden krachtig voort te zetten.

VGN-directeur Theo van Uum gaf een interview aan Skipr over het hoger beroep.

Foto van Johan van Ruijven
Wil je meer weten?
Neem contact op met Johan van Ruijven

Deze pagina is een onderdeel van: