Nieuws

Aan de bel voor een vergeten groep kwetsbare mensen

07 augustus 2014

Nu de grote verhuizing van zorggelden van Rijk naar gemeenten bijna rond is, lijkt het erop dat een belangrijke groep zeer kwetsbare mensen vergeten wordt. Het gaat om kinderen en volwassenen met een grote zorgbehoefte, die dankzij extra zorg en ondersteuning vanuit ouders, familie en zorgaanbieders thuis kunnen blijven wonen. Deze groep valt qua zorgzwaarte in de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz). Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en Ieder(in) dringen daarom bij VWS aan op een snelle oplossing voor deze vergeten groep. Zij vragen staatssecretaris Van Rijn druk te zetten op de partijen die op dit moment bezig zijn met de zorginkoop om snel hun krachten te bundelen en samen tot een oplossing te komen.

Het probleem

Staatsecretaris Van Rijn van VWS liet al in juni aan de Tweede Kamer weten dat deze thuiswonende kinderen en volwassenen voldoen aan de toegangscriteria van de Wlz. De mensen die het betreft en de betrokken zorginstellingen zijn hierover nog altijd niet geïnformeerd. Geen duidelijkheid dus over hoe deze groep toegang tot de Wlz krijgt en om welke mensen het precies gaat.

Wegkijken

Gemeenten kopen de zorg voor deze kinderen en volwassenen niet in omdat zij een zware zorgbehoefte hebben. Maar ook zorgkantoren kopen de zorg niet in bij de zorgaanbieders, omdat de toegang tot de nieuwe Wet langdurige zorg in 2015 nog niet helemaal rond is en zij alleen zorg aan mensen met een indicatie voor verblijf inkopen. Daarnaast zijn de middelen voor een deel van de zorg, zoals persoonlijke verzorging en kortdurend verblijf (ook wel ‘logeren’ genoemd) niet in het Wlz-domein terechtgekomen. Als VWS niet snel ingrijpt, valt deze groep mensen straks tussen wal en schip.

Puzzel

De verschillende organisaties die hiermee te maken hebben: het CIZ, de NZa, de gemeenten (VNG) en ZN, hebben allemaal stukjes van de puzzel, maar geen van deze partijen neemt de regie om de hele groep goed in beeld te brengen en hierover te berichten naar de mensen zelf, hun ouders/familie, gemeenten en zorgaanbieders. Om die reden trekken Ieder(in) en VGN bij de staatssecretaris samen aan de bel.