Nieuws

'Vergeten groep' eindelijk in de Wet langdurige zorg

07 oktober 2014

De VGN is blij met de oplossing van staatssecretaris Van Rijn voor de 'vergeten groep'  kinderen en volwassenen die thuis wonen en veel zorg en ondersteuning nodig hebben. Sinds de zomer pleit de VGN, samen met Ieder(in), ervoor om deze kwetsbare groep direct toegang te geven tot de Wet langdurige zorg (Wlz). Eerder maakte Van Rijn al bekend dat 4.000 mensen die thuis intensieve zorg en toezicht nodig hebben per 1 januari 2015 in de Wlz kunnen stromen. Vandaag werd duidelijk dat ook de overige 10.000 cliënten, waaronder iedereen met een indicatie voor kortdurend verblijf, een beroep op de Wlz kunnen doen. 

Een kwetsbare groep kinderen en volwassenen die met veel extra zorg en ondersteuning van ouders, familie en zorgaanbieders met een extramurale indicatie thuis wonen, werd in de zomerperiode onterecht niet meegenomen door zorgkantoren bij de inkoop voor de nieuwe Wet langdurige zorg. Ieder(in) en VGN trokken in de zomer voor deze groep aan de bel.Onvoldoende in beeld

Van Rijn had eerder al toegezegd dat de Wlz voor deze mensen het passende stelsel was, maar de groep was niet voldoende in beeld. Het CIZ, de NZa en ZN hadden allemaal stukjes van de puzzel, maar geen van deze partijen nam de regie om deze bij elkaar te leggen. Hierdoor bleef voor veel kinderen, (jong)volwassenen, hun ouders/familie, maar ook voor inkopende partijen zoals de gemeenten en zorgaanbieders lang onduidelijk op welk stelsel ze straks een beroep konden doen. Op 9 september kwam Van Rijn met een oplossing om 4.000 cliënten toe te laten tot de Wlz. De VGN vond dat ook de groep van 10.000 in de Wlz moest komen.

Extra overgangsregeling
Na intensief overleg met de VGN, Ieder(in), Per Saldo, VCSA, VNG, ZN en CIZ komt Van Rijn nu met een overgangsregeling die aansluit bij de brede oplossing die Ieder(in) en de VGN in de brandbrief voorstelden. Zo krijgt iedereen die op dit moment een indicatie heeft voor kortdurend verblijf in 2015 toegang tot de Wlz. Dit geldt ook voor thuiswonende volwassenen die een beroep doen op thuisbeademing. Tot slot kunnen thuiswonende mensen met een lichamelijke beperking die nu meer dan 25 uur persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding krijgen, een beroep doen op de nieuwe overgangsregeling 

Herbeoordeling in 2015
De gekozen oplossing voor de totale groep van 14.000 mensen zorgt enerzijds voor snelle duidelijkheid voor individuele cliënten, maar is daarmee mogelijk minder nauwkeurig. Dit kan betekenen dat een aantal mensen straks onterecht een beroep doet op de Wlz. Het toegangsticket voor de Wlz is daarom een jaar geldig. In 2015 volgt alsnog een individuele beoordeling van het CIZ op basis van de nieuwe toegangsdrempel van de Wlz. Iedereen die bij nader inzien te licht is voor de Wlz, moet alsnog een beroep doen op het gemeentelijk domein. Naar schatting is die groep in de gehandicaptenzorg erg klein. 

Persoonlijke brief
Elke cliënt die valt onder de doelgroep voor de overgangsregeling, krijgt in de komende periode persoonlijk een brief van het CIZ. In die brief staat dat, als de desbetreffende cliënt dit wil, hij of zij de AWBZ-zorg die ze nu krijgen in 2015 kan continueren in de Wet langdurige zorg. Het CIZ zorgt indien gewenst voor een administratieve omzetting.

Gevolgen inkoop
Ook voor gemeenten en zorgkantoren is snelle duidelijkheid belangrijk, omdat er voor deze mensen nu mogelijk afspraken gemaakt worden in het verkeerde domein. Dit besluit betekent dat het zorgbudget voor deze 10.000 cliënten (net als eerder voor de 4.000) wordt toegevoegd aan het Wlz-budget. 

Ieder(in) en de VGN zijn blij met de oplossing die VWS nu presenteert en vertrouwen erop dat het op korte termijn gaat lukken de mensen om wie het gaat gericht en goed te informeren.

U vindt de brief van de staatssecretaris aan de Tweede Kamer in de bijlage.

Dianne van der Veen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen

Deze pagina is een onderdeel van:

Thema: