Nieuws

Aan de slag met (F)ACT voor LVB?!

12 juni 2014

Onlangs is de ‘implementatiehandreiking (F)ACT voor cliënten met een licht verstandelijke beperking en complexe problematiek’ uitgebracht.  (F)ACT voor LVB is een veelbelovend organisatiemodel voor de zorg aan deze groep cliënten die in het verleden onvoldoende geholpen is en/of het risico loopt om tussen wal en schip te vallen. De handreiking is een gezamenlijk initiatief van de Amarant Groep en het Kennisplein Gehandicaptensector en is ontwikkeld door het Trimbos-instituut.

Een licht verstandelijke beperking heeft vaak grote gevolgen. Mensen met een LVB hebben veel moeite om zichzelf in het dagelijks leven staande te houden en hebben een groter risico op het ontwikkelen van gedrags-, psychiatrische en verslavingsproblemen. Mensen met een LVB en bijkomende complexe problematiek worden niet altijd (voldoende) bereikt door de hulpverlening.

Implementatie

De handreiking is bedoeld voor bestuurders, managers en professionals die werkzaam zijn op het snijvlak van verstandelijk gehandicaptenzorg en GGZ, en die willen gaan starten met (F)ACT. In de handreiking wordt aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden beschreven welke strategische en operationele keuzes gemaakt moeten worden en welke stappen doorlopen moeten worden om het (F)ACT-organisatiemodel succesvol te implementeren.

De implementatiehandreiking kunt u downloaden via kennispleingehandicaptensector.nl

Dianne van der Veen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen

Deze pagina is een onderdeel van: