Nieuws

Ipse de Bruggen-Middenweg Gecertificeerd voor Fact-LVB

07 februari 2017

Heugelijk nieuws. Het FACT team van Behandelcentrum Middenweg van Ipse de Bruggen heeft het CCAF keurmerk volgens de veldnorm Flexible ACT LVB (Lichte Verstandelijke Beperking) ontvangen van het CCAF*.

FACT LVB

In het kader van ambulantisering en het voorkomen van klinische opnames biedt het FACT team ambulante behandeling en specialistische begeleiding aan voor een speciale doelgroep. 

Deze doelgroep betreft cliënten met een lichte verstandelijke beperking in combinatie met vaak ernstige psychiatrische problematiek. Dit uit zich ook in beperkingen op maatschappelijk functioneren, wonen en werken. De teams ondersteunen hen praktisch, bieden behandeling en ondersteunen hen in hun eigen herstelproces.

Belangrijke werkzame factoren bij deze aanpak zijn:

  • De outreachende zorg (naar de cliënt toe, bij hem thuis)
  • Focus op herstel.
  • Het multidisciplinair team; behandelaars en specialisten
  • Integrale aandacht op verslavingsproblematiek
  • Shared caseload en de mogelijkheid de zorg snel te intensiveren

Gegarandeerde kwaliteit

Gecertificeerde teams leveren een herkenbare en garandeerbare kwaliteit van zorg. Dankzij het keurmerk hebben ook cliëntenorganisaties, familie-vertegenwoordigers en zorginkopers inzicht in de geleverde kwaliteit van teams.

Het FACT team van Behandelcentrum Middenweg is opgenomen in het keurmerkregister van het CCAF, te vinden op: http://ccaf.nl/keurmerkregister/

*Het CCAF toetst de kwaliteit van Flexible ACT LVB-teams in onafhankelijke audits. Teams die voldoende of optimaal werken volgens het Flexible ACT LVB-model, worden opgenomen in het openbare keurmerkregister van het CCAF.

Deze pagina is een onderdeel van: