Nieuws

Aan de slag met informatieveilig gedrag in de zorg

07 april 2022

Het programma ‘Informatieveilig gedrag in de zorg’ heeft de website Informatieveiliggedragzorg.nl gelanceerd: een toegankelijke en gestructureerde weergave van de eerder ontwikkelde Wegwijzer Aan de slag met informatieveilig gedrag. Je ziet direct welke stappen je kunt nemen om het informatieveilige gedrag van jouw medewerkers te verbeteren.

Effectieve interventies

Het programma bestaat sinds 2020 en werd de eerste twee jaar uitgevoerd door Stichting ICTU in opdracht van ActiZ, de Nederlandse ggz, NFU, NVZ en VGN, verenigd in de Brancheorganisaties Zorg, en het ministerie van VWS. Op 1 april heeft ICTU het programma overgedragen aan ECP | Platform voor de InformatieSamenleving. ECP richt zich vooral op het verspreiden, toelichten en ondersteunen van de gedragsaanpak. Het doel is dat veel meer zorgorganisaties effectieve interventies kiezen om gedragsverandering bij zorgprofessionals te bereiken op het gebied van informatieveiligheid.  

Ga naar www.informatieveiliggedragzorg.nl en neem een kijkje.

Deze pagina is een onderdeel van: